Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Verslag schoolraad 17 februari 2014

Aanwezig: Guy Olaerts, zuster Doumen, Marijke Vanhoenshoven, Aysin, Jean, Lucienne Bijnens, Anja Minnen, Dhr. Kellens, Liesbet Herteleer

Verontschuldigd: Christel Houben, Hilde Adamczak

1 Verder ondertekenen van het huishoudelijk reglement.

2 Leerlingenaantallen op 1 februari 2014

Bij de telling van 1/02/’14:        

135 kleuters, vorig jaar 145

142 leerlingen, vorig jaar 145

Vertaling in lestijden (vooruitblik naar volgend schooljaar):

Volgens berekeningen van Marijke zou dit naar lesuren voor volgend

schooljaar het volgende betekenen:

Kleuter 211 lestijden (dit schooljaar 220 lestijden)

Lager 372 lestijden (dit schooljaar 377 lestijden)

Dit kan een of 2 lestijden afwijken afhankelijk van Ses-indicatoren die

vertrouwelijk zijn en niet door de school gekend zijn.

3 Toelichting verfraaiing van de school

Marijke heeft via een aantal kanalen hulp gevraagd om een muurschildering te laten maken op de speelplaats. Dit heeft voorlopig niets concreets opgeleverd.

We willen thema’s die in de school leven kenbaar maken op de speelplaats: bv. carnaval, Sinterklaas, herfst, Pasen, zomer, de rode Duivels, …

Er is een afspraak gemaakt met een schrijnwerker om te bekijken of de bloembak op de speelplaats kan veranderd worden in een knikkerbaan.

Jean geeft aan dat de kettingen van de overdekking op de kleuterspeelplaats best bekleed worden met gummie.

Kunnen we eventueel 1 etalage van Regina Mundi in de Grotestraat gebruiken voor onze school.

4 Aanpassing schooluren Mater Dei

Omwille van diverse redenen willen we de dagindeling veranderen. Enkele redenen: onpraktische situatie voor Lichamelijke Opvoeding (halve lestijden zijn onpraktisch waardoor wij o.a. een zwemleraar van buitenaf moeten aantrekken), moeilijk af te stemmen voor halftijdse interims in andere scholen.

Huidige situatie: 8.40 – 11.5  en 13.10 – 15.30    telkens een kwartier speeltijd ( eerst kleuter, daarna lager) en 75 min. middagpauze

Elke dag 6 lesuren en 5 min. , VM 3.5 lestijd, NM 2.5 lestijd

woensdag 3.5 lesuren

Eventuele mogelijkheden voor aanpassing

Voorstel: voormiddag 4 lestijden en namiddag 2 lestijden.

 • 8.40               12.15
  13.30             15.25                                    telkens kwartier pauze, wanneer?
 • 8.45               12.20
  13.35             15.30                                    telkens kwartier pauze, wanneer?
 • 8.45               12.20
 1. 35             15.15                                    ’s morgens kwartier pauze, namiddag geen pauze
 • 8.45               12.25
  13.40             15.20                                    ’s morgens 20 min pauze, namiddag geen pauze
 • 8.40               12.20
 1. 25             15.15                                    ’s morgens 20 min pauze, namiddag geen pauze

Deze voorstellen worden nog besproken in de verschillende geledingen van de school (personeel, ouderraad) en uiteindelijk neemt het schoolbestuur het definitieve besluit. De schoolraad moet wel een advies uitspreken.

De nieuwe uurregeling zou dan kunnen ingaan in september 2014.

5 Toelichting MZC door Lucienne:

 • Goedkeuren van het inrichten van type 9 in Sint-Martinus (Type voor Autisme Spectrum Stoornissen of ASS). Nu heeft men in deze school al veel expertise in huis, maar het inrichten van dit type vergroot de mogelijkheden naar kinderen in de type. Leerkrachten van Sint-Martinus kunnen info doorgeven aan collega’s in het gewoon onderwijs.
 • Toelichting BNM decreet: De bedoeling van de minister is om zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs te houden. Bij een vraag voor overgang van een leerling uit het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is de procedure veel strikter en moet bewezen worden dat de draagkracht van de school voor deze leerling niet groot genoeg is. De school moet redelijke aanpassingen doen om kinderen met speciale noden op te vangen.

Volgende vergadering: maandag 2 juni 2014

Verslag: Liesbet