Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Hallo meisje of jongen,

Voor jou is er een belangrijke plaats in onze school.

Samen doen we ons uiterste best om met elkaar te bouwen aan een echte thuis in de school.

Met je goede wil en echte inzet gaan we zeker en vast een fijn jaar tegemoet.

 

Het Schoolbestuur,

Het schoolbestuur is de v.z.w. « K.C.G. » (Katholieke Centrumscholen Genk)

Deze v.z.w. is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en in de Broederschool. Binnen de v.z.w. is het schoolbestuur van Mater Dei verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming in onze school, en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons katholiek onderwijs. Onze school maakt tevens deel uit van de Scholengemeenschap van het Katholiek Basisonderwijs Genk

“De Speling”, Mosselerlaan 110, 3600 Genk

 

De Directeur,

- Mevr. Marijke Vanhoenshoven tel. 089/363533             fax. 089/305750

E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Web-site. http://www.materdei-genk.be/

 

De Schoolraad,

Deze raad vervangt de vroegere participatieraad. Via dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school.

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. Alle betrokkenen, ieder met zijn eigen inbreng, komen samen op (via adviezen en overleg) voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen en kleuters.

De schoolraad heeft 3 geledingen:

-Het personeel,

 • Juf Liesbet Herteleer
 • Juf Anja Minnen
 • Meester Guy Olaerts

-De ouders,

 • Mevr. Hilde Adamczak
 • Mevr. Aysin Yumlu
 • Mevr. Rkia Moughaoui

-De lokale gemeenschap,

 • Dhr. Albert Kellens
 • Mevr. Lucienne Bijnens
 • Dhr. Jean Claessens

Adviserende leden,

 • Directeur Marijke Vanhoenshoven
 • Een door het schoolbestuur aan te duiden afgevaardigde.

 

De Ouderraad,

U vindt een bijdrage in het gele boekje ( zie elders op deze site)

 

Samenleven in Genk.

De Vlaamse samenleving is multicultureel geworden en dat is een onomkeerbare ontwikkeling.

Voor het goed van onze kinderen moet die ontwikkeling doorgetrokken worden in het onderwijs. Een eenzijdige opvoeding zou later leiden tot onbegrip en spanningen. Onnodig te vertellen wat daar de consequenties van zijn.

Alle basisscholen van Genk beogen gelijke kansen voor elk kind. Dat betekent dat uw kind, ongeacht nationaliteit, morele overtuiging of godsdienst, in elke Genkse school welkom is. Ons onderwijs biedt optimale kansen wat betreft de kwaliteit, het is levensecht en schept dus kansen voor later.