Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Aanwezig:Veronique, Juf Nathalie, Juf Anja, Ronny, Wilfried, Hilde

Verontschuldigd: Juf Katrien, Rkia, Fabio, Dounia, Maki

__________________________________________________________________________________

  1. Toelage cultuurraad

€207 toelage van de cultuurraad ontvangen na indiening dossier door Anja.

  1. Opvolging voor schoolraad

Er zijn vanuit de ouderraad 2 nieuwe leden nodig voor de schoolraad voor vervanging van Rkia en Hilde. WIE?

De schoolraad vergadert 3x per jaar

  1. Opvolging ouderraad

Voor de ouderraad zijn er voor de komende jaren dringend nieuwe leden nodig. Dit jaar en volgend jaar zijn er een aantal die stoppen.

Oproep nodig via Facebookpagina zowel van de ouderraad zelf als van de school.

  1. Glitterfuif

VVK: 252 kaarten verkocht (vorig jaar: 273)

Hiervan zijn er 50 niet ingezameld; niet gekomen of kaart niet bij. De griepepidemie heeft ons wellicht parten gespeeld.

Volgend jaar: kaart vergeten = opnieuw betalen!

Kassa: 68 kaarten (andere jaren ca.100)

Drank: factuur 2017:€579 (2016: €708)

Het eerste uur was het koud in de zaal. Misschien daardoor ook minder gedronken?

Winst: €319 maar wel €500 meer geïnvesteerd in DJ/animatie

DJ:

Overwegend positieve reacties. Verlanglijstjes hebben goed gewerkt.

Goede aankleding zaal. Bak voor de inkom gaf een goed effect omdat er geen licht vanuit de gang binnenkwam.

Kwam wel traag op gang.

Lange pauze!

Veel tijd nodig voor opbouw en afbraak!

Nu best al contact opnemen voor volgend jaar met volgende afspraak: ten laatste om 18.30u starten en pauze niet te lang. → Wilfried

Aandachtspunt volgend jaar:

-      Heel veel kinderen werden gewoon afgezet en waren bijgevolg zonder begeleiding. Dit volgend jaar niet meer toelaten!

Vermelding op Facebook, brief, affiches: vanuit de bekommernis om de veiligheid van de kinderen, worden kinderen enkel toegelaten onder begeleiding van een meerderjarige!

-      Iedereen die binnenkomt ook al is het 21.00u moet betalen.

-      Laptop voor scherm hotdog niet vergeten, was heel duidelijk.

-      Concept Glitter goes fluo niet duidelijk voor de mensen. Was het nu glitter of fluo? Volgend jaar gewoon terug glitter.

  1. Rommelmarkt 1 mei
    Kinderrommelmarkt organiseren op de speelplaats in het verlengde van rommelmarkt in de Grotestraat. De plaatsen voor de schoolpoort vrijhouden (hier wil de ouderraad desnoods wel het standgeld ten laste nemen).

De ouderraad voorziet catering