Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

OUDERRAAD MATER DEI GENK

Verslag vergadering 12 juni 2017 om 20.00 uur

Aanwezig: Juf Anja, Juf Nathalie, Wilfried, Dounia, Ronny, Maki, Fabio, Ronny, Jan, Bo, Laura, Gunther, Michel, Veronique

Verontschuldigd: Marisa, Ellen, Katrien ____________________________________________________________________________________

1. Goodbye Mater Dei 29 juni

Uitleg aan onze nieuwe leden over hoe en wat – afscheidsfeestje laatstejaars Ouderraad helpt met de catering Vanaf 18u Wie komt helpen? Zie facebookpagina

2. Planning schooljaar 2017-2018

- koffiestand in de eetzaal op 1 september om 8u45 Op de open klasdag woensdag 30 augustus wordt alles klaargezet. De juffen zorgen dat de koffie aanstaat op 1 september. De leden van de ouderraad gaan naar de eetzaal zodra ze hun kinderen hebben afgezet bij de leerkracht. Juf Nathalie zorgt voor inschrijfstrookjes voor potentiële ouderraadleden.

- De school neemt deel aan Levensloop op 14 en 15 oktober. De ouderraad heeft hierin een ondersteunende rol. De bedoeling is dat een aantal leden vanuit de ouderraad mee gaan wandelen. In september moeten we ons team doorgeven. Meester Guy is verantwoordelijk voor de organisatie vanuit de school.

- Zondag 12 november. De datum van onze jaarlijkse herfstbrunch ligt vast. De zaal is gereserveerd.

- Koekenverkoop: verdeling bestelformulieren na het Allerheiligenverlof (maandag 6 november), levering koeken voor de kerstvakantie.

- Glitterfuif 26 januari of 2 februari Mail naar jeugddienst is reeds verzonden om de beschikbaarheid van de zaal na te vragen. Wilfried doet navraag bij KLUTSKE i.v.m. beschikbaarheid en prijs (nu +/- € 1000) Michel gaat op zoek naar een alternatief / goedkoper, beter, …?

- Schoolfeest 18 maart: ouderraad heeft ondersteunende rol / taken worden nog besproken

3. Functieverdeling ouderraad

Voorzitter: Wilfried Swennen Ondervoorzitter: Veronique Dullers Secretaris: Jan Fabry Penningmeester: Ronny Satta

Katrien Hermans stapt over van helpend naar kernlid en zal voortaan deelnemen aan onze vergaderingen. Ann Vanderheyden en Joris Haesevoets blijven helpende leden.

4. Volgende vergadering:

Maandag 11 september 2017


Voor verslag Veronique Dullers