Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

 

1 Overlopen en goedkeuren van het vorige verslag

Daling leerlingenaantallen

Rapportering

Huiswerkbeleid

Data vrije dagen

Vergaderdata vastgelegd

2 Concrete invulling van het verslag

Nu evenveel kleuters als op 1 februari 2016.

Voor elk kind meer op de teldatum van 1 februari kunnen we 1 lestijd extra invullen.

(zie personeelspuzzel 2016-2017)

3 Verhoging prijs van de opvang

Inkomsten zijn lager dan de uitgaven.

Huidige prijs: €0,80 per half uur.

Prijsverhoging naar €0,90 per half uur laten ingaan op 1 januari 2017.

Werkingsmiddelen van de school mag niet naar de opvang gaan.

Vooral personeelskosten zijn het grootst.

Laatste jaren daling van het aantal kinderen en bijgevolg ook 1 personeelslid minder (Rachel werkt niet meer in de opvang).

Administratie voor de opvang is eenvoudiger geworden (programma in Broekx on web).

Opvolging van de betaling gebeurt door het secretariaat.

Stad Genk wil de kinderopvang anders gaan inrichten (netoverschrijdende gebiedsdekkende opvang voor heel Genk, nog niet voor ons in de komende jaren - wij zitten hierbij ingepland in de laatste fase).

4 Leden schoolraad

De heer Claessens schrijven we aan met een brief om te vragen of hij lid wil blijven van onze schoolraad.

Dit jaar is het laatste van dit mandaat.

4 Vergaderdata

Dinsdag 21 februari om 20:00 uur

Dinsdag 13 juni om 20:00 uur

Info
Brunch op 23 oktober 2016

Schoolfeest op 21 mei 2017