Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Verslag schoolraad 27 maart 2017

Overlopen vorig verslag

bij punt 3: In de opvang wordt op dinsdag en donderdag gedurende 1,5 uur een extra kracht uit de eetzaal in de opvang ingezet omwille van het aantal kinderen op die momenten.

Men is aan het experimenteren met centralere opvang: regio bret- gelieren en bret, regio Genk -noord: Zwartberg, Driehoeven, ‘t Schoolke, De Bladwijzer.

De scholen van het centrum zijn in een later stadium aan de beurt.

Korte opvang moet men zelf voorzien en lange opvang wordt gecentraliseerd. Deze leerlingen moeten worden gehaald en gebracht.

Leden schoolraad:

Marijke heeft meneer Claessens aangesproken i.v.m. zijn deelname aan de schoolraad. Hij wenst deze te beëindigen.

1 Situatie na telling van 1 februari 2017

128 kleuters (116 kleuters)

Na berekening (afroming): 166 lestijden

32 SES lestijden (opleiding mama, thuistaal, schooltoelage)

Totaal 198 lestijden (181 lestijden)

Het aantal kleuters is gestegen maar nog steeds lager dan voorheen.

Nu 132 kleuters ingeschreven in de school en na de paasvakantie komen er nog 4 bij.

230 leerlingen (247 leerlingen)

Na berekening (afroming): 285 lestijden

56 SES lestijden (59 lestijden)

= 341 lestijden

+22 lestijden RKG (2 lestijden te weinig, dus 2 lestijden uit het gewone pakket)

Totaal 363 lestijden (387 lestijden) → 24 lestijden minder

Administratie: 2 punten minder (schoolbestuur koopt jaarlijks bij)

Kinderverzorging en ICT blijven gelijk.

2 Inrichten van een gedeeltelijke zomerklas

Situatie jongste kleuters op dit moment:

We zijn dit schooljaar begonnen met 2 klassen 2,5-3 jarigen.

Voor iedere kleuter meer dan 116 na krokus 1 extra lestijd: situatie nu is 128 kleuters = 12 lestijden extra.

Iedere voormiddag worden de klassen van de jongsten kleiner gemaakt en hierin zit nog groei omwille van 4 extra kleuters na de paasvakantie.

3 Ervaringen met het waarborgproject

Uittesten van verschillende organisatievormen.

Hulp bij het omgaan met leerlingen met probleemgedrag.

Deelname aan de besprekingen van leerlingen.

Volgend schooljaar stopt deze werking zoals die nu bestaat.

Ook GON stopt.

Men gaat alle middelen bundelen om geïntegreerd onderwijs mogelijk te maken.

We weten nu nog helemaal niet hoe dit eruit zal zien.

Dit is voor alle partijen heel verwarrend en vervelend.

4 Nieuwe samenstelling schoolraad vanaf april 2017

Als de school een ouderraad heeft, kan de ouderraad mensen aanduiden voor de schoolraad, indien niet moeten er verkiezingen worden ingericht.

Als er onder het personeel meer kandidaten zijn dan plaatsen in de schoolraad, moeten er verkiezingen georganiseerd worden. (Bij ons zijn dit 3 plaatsen)

Lokale gemeenschap: leden moeten gecoöpteerd worden door de andere leden van de schoolraad.

Zuster Doumen vertegenwoordigt het schoolbestuur.

Iedereen is akkoord met deze werkwijze.

We moeten wel voorzien dat er vervangers beschikbaar zijn.

Op deze manier kunnen ouders die de school verlaten, opgevolgd worden en kunnen we ook voltallig vergaderen als iemand belet is.

Samenstelling lokale gemeenschap:

Meneer Kellens blijft lid van de schoolraad.

Lucienne Bijnens moet nog officieel gevraagd worden.

Ideeën voor nieuwe leden van de lokale gemeenschap:

Schoonmoeder van Veronique Dullers, Reinhilde Coninx, eventueel een oud-leerling.

Leden van het eigen team:

Tijdens de volgende personeelsvergadering.

De schoolraad moet 3 keer per schooljaar vergaderen. Een extra vergadering kan steeds worden aangevraagd door 1 van de partijen. Agendapunten mogen ook steeds worden toegevoegd.

5 Werking rond talenten op school

Jaarthema ‘Vlieg erin met al je talent’.

Talentenweken in februari. (talentenarchipel van Cego)

Doel talenten ontdekken en hier verder in groeien.

De leerlingen hebben enkele of alle talenteneilanden bezocht. (taaleiland, fijneiland, muziekeiland, …)

De kleuters hebben thuis samen met de ouders een huistaakje rond talenten gemaakt met als doel om thuis erover te praten en ouders bewust te maken van talenten van hun kinderen.

Doel: De kinderen ontdekken via deze werking eigen talenten krijgen zin en vertrouwen om hun talenten verder te ontwikkelen.

Volgende vergadering van de schoolraad op di. 13 juni 2017 om 20:00 uur