Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

 

Aanwezig: Marijke Vanhoenshoven, Albert Kellens, Zr. Maria Doumen, Veronique Dullers, Dounia Ait Mansour, Fabio Fantini, Anja Minnen

Verontschuldigd: Liesbet Herteleer en Guy Olaerts

Overlopen vorig verslag.

  • Nieuwe samenstelling schoolraad

Geleding lkr : geen verandering

Geleding ouders : Fabio Fantini, Dounia Ait Mansour, Veronique Dullers

Geleding lokale raad : Albert Kellens, Lucienne Bijnens, de schoonmoeder van Veronique

schoolbestuur : geen verandering

Ev. plaatsvervangers voorzien, zodat de vergadering steeds kan doorgaan. ( Er moet steeds van elke geleding iemand aanwezig zijn. )

 

Overlopen huishoudelijk reglement.

( bij hoofdstuk 4 - Liesbet geeft aan dat ze haar taak als voorzitter nog wil blijven doen. )

( bij hoofstuk 6,

art. 19 - bepaling van het profiel van directeur - dit werd in het verleden al eens toegepast.

            studieaanbod  - bv. geen vestigingsplaats meer zoals in het verleden in Kolderbos

            samenwerkingsverbanden - bv. alle Genkse scholen

            busvervoer

            nascholingsbeleid

            experimenten en projecten - bv. Frans in het kleuteronderwijs

art. 20 - beleidscontract met CLB

            jaarplanning extra muros activiteiten - bv. zeeklassen

            infrastructuur - bv. verhuis naar Regina Mundi

            aanwending lestijden

            welzijn - veiligheid )

( bij hoofdstuk 7 - Vergaderingen vastleggen, drie keer per schooljaar, ev. extra indien nodig )

( bij hoofdstuk 8 - Communicatie via ouderraad, ouders informeren dat ze via leden van de ouderraad contact kunnen opnemen met de schoolraad, ev. ouders hiervan op de hoogte stellen op de eerste info-avond van het nieuwe schooljaar )

 

Iedereen ondertekent het huishoudelijk reglement, dit exemplaar blijft dan bij Marijke.

 

Overeenkomst volgende keer bekijken

  • Aanpassingen schoolreglement

 

Het schoolreglement wordt aangepast:

Geen aanpassingen aan bedragen maximumfactuur

Wel aan document medicijngebruik. Handtekening arts verplicht , dus ouders moeten document meenemen naar de arts. Komt op de website te staan om te downloaden

Eigen aanpassingen van het schoolreglement moeten steeds voor het schooljaar gewijzigd worden. Zo zijn ouders op de hoogte.

Wettelijke bepalingen kunnen tijdens het schooljaar nog gewijzigd worden.

 

  • lestijdenpakket volgend schooljaar

 

Lestijdenpakket volgend schooljaar : alle cijfers uit vorig verslag kloppen, in het lager kan iedereen blijven ,ook in kleuter kunnen alle vastbenoemden blijven.

We starten wel opnieuw met 6 kleuterklassen , hopelijk na een tijd weer een zevende, de extra uren gebruiken we als ondersteuning van de jongsten ( volgend jaar waarschijnlijk geen kinderverzorgster/stagiaires van RM).

In het lager wat verschuivingen gezien juf Hilde op pensioen gaat, juf anne naar het 4de, juf Liesbet naar het zesde, juf Sonja naar het derde;

Gon begeleiding stopt. Waarborgregeling stopt ook.

In de plaats hiervan zal men werken met ondersteuningsnetwerken. Dit zijn zgn. zorgloketten waar leerkrachten vragen kunnen stellen. ( leerkrachtniveau en leerlingniveau ) Hoe het praktisch zal verlopen is nog niet helemaal duidelijk.

  • Vrije dagen en pedagogische studiedagen volgend schooljaar

Lokale verlofdag:                          vrijdag 29 september

Pedagogische studiedag              woensdag 11 oktober

Pedagogische studiedag              woensdag 31 januari 2018

Pedagogische studiedag              woensdag 14 maart 2018

Lokale verlofdag                           maandag 30 april 2018

Vrije dag                                        vrijdag 11 mei 2018

Centrale opvang na school!

Genk Noord en Genk Oost -  positieve ervaringen

Genk West - minder positief

Centrum nog niet van start

Korte opvang ( half uur tot uurtje blijft schoolgebonden  - langere opvang centraliseren )

 

Openklasmoment in augustus gaat door op woensdag 30 augustus van 16 u tot 18 u

Volgende vergadering op 28 augustus 2017 om 20 u 30.

 ( Lucienne zal verontschuldigd zijn )