Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Schoolraad 1 juni 2015

Aanwezig: Lucienne Bijnens, Anja Minnen, Hilde Adamczak, Rkia Moughaoui, Marijke Vanhoenshoven, Liesbet Herteleer

Verontschuldigd: Zuster Maria Doumen, Guy Olaerts, Aysin

Goedkeuren van het vorige verslag

Geen opmerkingen bij het verslag.

Toelichting van de berekening van de lestijden voor het schooljaar 2015-2016: zie schema in bijlage

Toelichting bij het schema:

Opleiding moeder: moeder behaalde geen diploma secundair onderwijs.

Thuistaal: 1 geleding van het gezin (bv. de moeder) spreekt geen Nederlands.

Schooltoelage: gezin dat een schooltoelage ontvangt. Wij beschikken niet zelf over deze gegevens.

Administratie, ICT en Zorg werkt niet met lestijden, maar met punten.

Lestijden worden verdeeld over de klassen en ambulante uren (SES, Muzische vorming, L.O.)

Alle vastbenoemden kunnen blijven.

Er zal nog iemand bijkomen. Het juiste aantal uren en wie het zal zijn is nog niet duidelijk.

Er is nu nog onduidelijkheid over het effect van de invoering van het M-decreet op het buitengewoon onderwijs. Dit heeft ook voor de tewerkstelling binnen de Speling gevolgen.

We houden in het eerste leerjaar 3 klassen van ongeveer 16 leerlingen.

Woensdagmiddag snack in de opvang

Het wordt steeds moeilijker voor de mensen van de opvang om in te schatten hoeveel kinderen er in de opvang zullen zijn die blijven eten.

Een aantal ouders willen liever niet dat hun kinderen in de opvang een maaltijd krijgen. Maar praktisch is het moeilijk om dit voor een aantal kinderen wel/niet te doen.

De snack wordt bijgevolg afgeschaft.

De bedoeling is vanaf volgend schooljaar dat de kinderen hun eigen boterhammen meebrengen.

Soms zal er wel eens koek of cake gegeven worden.

Soep tijdens de middag

Hiervoor moet een toelating voor horeca worden aangevraagd.

Accommodatie moet in orde zijn.

De kinderen vonden dit heel leuk en lekker.

Praktisch gezien is dit helaas niet zo evident.

Sporadisch kunnen we dit wel doen.

Aanpassingen van het gele boekje

Maximumfactuur is geïndexeerd.

  • Kleuter max. 45 euro
  • Lagere school max. 85 euro

Wettelijke aanpassing:

Schoolverandering van een kind: toestemming voor overdracht  van gegevens moet niet meer gegeven worden. Men kan wel protest aantekenen indien men niet wil dat de informatie wordt overgedragen aan de nieuwe school.

Alles wat relevant is voor de schoolloopbaan van het kind en het aantal onwettige afwezigheden.

Geen info over schenden van de leefregels.

Zittenblijven

Schriftelijk melden van het zittenblijven aan de ouders.

Motiveren wat we anders gaan doen in het bisjaar. Bv. We gaan in het bisjaar de software ‘Kurzweil’ gebruiken om met de lees –en spellingstoornis om te gaan.

 

Varia

Advies over verlofdagen volgend schooljaar

Voorstel

maandag 29 september 2015

vrijdag 3 juni 2016

Ter info:

Studiedag van de Speling: woensdag oktober 2015

Woensdag 18 november 2015

Agendapunt volgende vergadering:

Protocol van het schoolzwemmen doornemen

Prijs van de drankjetons

Volgende vergadering

Donderdag 27 augustus 2015 om 20:30

Open klasdag

Vrijdag 28 augustus van 16:00 – 18:00