Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Verslag schoolraad maandag 9/02/2015

Aanwezig: Lucienne Bijnens, dhr. Kellens, zuster Doumen, Anja Minnen, Hilde Adamczak, Rkia Moughaoui, Marijke Vanhoenshoven, Liesbet Herteleer

Verontschuldigd: Guy Olaerts

Volgende agendapunten zullen aan bod komen:

Overlopen van het vorige verslag

Opnemen van nieuw lid uit de geleding van de ouderraad

Kristel Houben heeft haar ontslag aangeboden voor de schoolraad.

Voorstellen van de leden van de schoolraad aan nieuw lid vanuit de ouderraad Rkia.

Aanstellen van een nieuwe secretaris: Liesbet.

Leerlingenaantallen op 1 februari 2015

Februari 2015, 2014, 2013

Aantal kleuters op 1 februari: 134 (135) (145)

172 lestijden + SES lestijden (aantal nog niet bekend, omdat gegevens van schooltoelage niet gekend) Voorzichtige schatting: 32 SES lestijden.

Totaal: 204 lestijden (vorig schooljaar 208)

Lager onderwijs:

Aantal leerlingen op 1 februari: 239 (242) (245)

293 lestijden + SES lestijden schatting 50 lestijden + 22 lestijden cursussen godsdienst

Totaal: 365 lestijden (vorig schooljaar 373)

Totaal aantal kinderen van de hele school is voor het tweede jaar op rij minder. Gevolg: punten voor het administratieve en ICT dalen. Schoolbestuur zou dan om de uren administratie te behouden uren moeten bijkopen.

Om de uren concreet in te vullen is het nog te vroeg.

Gegevens i.v.m. anderstalige nieuwkomers zijn nog niet bekend.

Indeling in de Broederschool en in de Speling spelen ook nog mee bij de concrete invulling.

Overlopen van het doorlichtingsverslag

Uitdelen van de samenvatting sterkte-zwakte en besluit.

Gang van zaken van de doorlichting wordt kort geschetst.

Opvallende punten bekijken en benoemen.

Werkpunten:

Kleuteronderwijs: doelgericht werken vanuit het leerplan wiskunde in het kleuteronderwijs. Hier werken we aan verder.

Lager onderwijs: evalueren en rapporteren van muzische vorming uitwerken. Er werd door dhr. Lemmens een boek aangeraden. In de stuurgroep is hierover al verder gesproken. We zullen hierbij hulp vragen van buitenaf. Dit is iets dat volgend schooljaar zal worden uitgewerkt. Op dit moment doen we een woordelijke beoordeling van het proces en het product op het huidige rapport.

Proficiat aan het team!

De doorlichting is afgerond omdat we een gunstig advies kregen.

Bevraging: Hoe lukt het met de nieuwe schooluren?

Vanuit de ouderraad goede ervaringen.

Leerkrachten over het algemeen goede ervaringen.

Kinderen moeten in de speeltijd wel iets eten om tot 12:20 door te kunnen.

Kleuters moeten even gecontroleerd worden of ze voldoende eten omdat er namiddag geen eetmoment meer is.

Mogelijke agendapunten voor de volgende vergadering kunnen aangebracht worden via Liesbet:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.