Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Schoolraad maandag 2 juni 2014

Aanwezig: Aysin, Lucienne, Anja, Christel, Guy, Hilde, Marijke, Liesbet

Verontschuldigd: Jean Claessens, Zuster Maria Doumen, Albert Kellens

Verslag vorige vergadering

Voorlopige situatie teldatum februari

Etalages van Regina Mundi worden nog gebruikt.

Silhouetten van kinderen in frames van Whitelight tegen gevel kleuterspeelplaats.

Gangen versieren in lopend thema’s.

Voorstel nieuwe schooluren

MZC

Bemerkingen op het verslag? Neen.

Leerlingenaantallen:

Kleuteronderwijs:

135 kleuters (vorig schooljaar 145 kleuters)

Dit komt overeen met 174 lestijden na afroming.

34 SES*- lestijden (opleiding moeder, thuistaal, schooltoelage):

*SES = Sociaal Economische Situatie

Totaal 208 (vorig schooljaar 220 lestijden)

Lager onderwijs:

242 leerlingen (vorig schooljaar 245 leerlingen)

297 lestijden

52 lestijden

à 349 lestijden + 24 lestijden godsdienst

Adminstratieve ondersteuning, ICT en zorg werkt niet met lestijden, maar met punten, wat ook resulteert in lestijden. (Deze mensen werken in 36/36)

Totaal lager onderwijs: 373 lestijden.

Een volledig ambt van een leerkracht is 24 lestijden.

Alle mensen met benoeming kunnen aan het werk blijven in onze school.

Volgend schooljaar weer 3 klassen in het eerste leerjaar.

Aanpassing van de schooluren:

Wijziging: werken met volledige lesuren.

De verschillende voorstellen zijn besproken in de ouderraad.

Bedenking: Op woensdag is het einduur te laat.

Alternatief geopperd door het schoolbestuur:

Beginnen om 8u40.

8u40 – 9u30                       lestijd 1

9u30 – 10u20                     lestijd 2

10u20 – 10u40                  speeltijd (20 minuten)

10u40 – 11u30                  lestijd 3

11u30 – 12u20                  lestijd 4

12u20 – 13u35                  middagpauze (1uur 15 minuten)

13u35 – 14u25                  lestijd 5

14u25 – 15u15                  lestijd 6

15u15 – 15u20                  5 minuten lestijd

Op woensdag eindigen om 12u00 (11u55 + 5 minuten extra)

Bedoeling: advies geven over dit voorstel.

Bemerkingen:

Een aantal kinderen zullen even naar de opvang moeten gaan om te overbruggen tot 15u.30.

Aanpassing op woensdag wordt positief onthaald.

Advies: positief.

Indexatie van de maximumfactuur

Het schoolbestuur wil de prijs van de drankjetons te verhogen naar €0,60. (Vorige prijsstijging dateert van 1 september 2008)

Advies: positief.

Voorstel verlofdagen

Voorstel verlofdagen:

Maandag 10 november 2014

Vrijdag 26 september 2014

Voorstel nieuwe datum

Woensdag 27 augustus om 20u30

Donderdag 28 augustus van 16u tot 18u open klasdag

Vraag: klaslijsten op donderdag 28 augustus ’s avonds op de website van de school zetten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.