Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

v

Schoolraad 27 augustus 2014

Aanwezig: Lucienne, zuster Doumen, Marijke, Anja, Guy en Liesbet

Het vorige verslag

  • Over het opslagen van de prijs van de drankjetons van 50 cent naar 60 cent werd het advies gevraagd aan de schoolraad om dit later in het schoolbestuur te bespreken. Er werd uiteindelijk beslist de prijs van 50 cent nog één schooljaar te behouden.
  • De klaslijsten worden op de avond van de open klasdag online gezet op de website van de school.

Organisatie van het schooljaar

Zie bijlagen:

Kleuteronderwijs en lager onderwijs

(Er is een nieuwe werking: 3 klassen met 2,5 –en 3-jarigen en 4 klassen met 4 –en 5-jarigen)

Nieuwe schooluren

Het voorstel zoals beschreven in het vorige verslag werd bevestigd. De nieuwe regeling gaat in op 1 september 2014.

Doorlichting van mei/juni 2014

Onze school kreeg ‘advies 1’, wat betekent dat we voldeden bij de doorlichting.

Het volledige verslag kan worden geraadpleegd op de website van ‘Onderwijs Vlaanderen’.

De samenvatting van het doorlichtingsverslag werd uitgedeeld. Tijdens de volgende schoolraad zullen we dit samen overlopen.

Volgende vergaderdata

ma. 9 februari 2015

ma. 1 juni 2015

do. 27 augustus 2015