Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Schoolraad 27 augustus 2015

Aanwezig: Dhr. Kellens, Anja, Minnen, Lucienne Bijnens, Dhr. Claessens, Guy Olaerts, Zuster Maria Doumen, Marijke Vanhoenshoven, Liesbet Herteleer

Verontschuldigd: Rkia en Aysin

Goedkeuren vorige verslag

Geen bemerkingen

Invulling van de ambten schooljaar 2015-2016

TADD= tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

TABD= tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Kleuteronderwijs

Zie overzicht in bijlage.

Lestijden zijn gebaseerd op het aantal kleuters op 1 februari 2015 (135 kleuters)

Inschrijvingen:

Aantal kleuters tot nu toe: 119

14 kinderen 2,5 – 3 jarigen die in september mogen starten (op dit moment starten met 14 kindjes per klas)

5 kinderen 5 jarigen

Lager onderwijs

Zie overzicht in bijlage.

Nieuwe inschrijvingen op dit moment:

1e lj. 1 leerling

3e lj. 1 leerling

4e lj. 1 leerling

5e lj. 4 leerlingen

6e lj. 1 leerling

Op dit moment reeds 6 anderstalige nieuwkomers.

Nog even afwachten met de aanvraag, zodat we de aanvraag met de gehele scholengemeenschap kunnen doen (dit kunnen we vanaf 12 kinderen over de hele Speling).

Per anderstalige nieuwkomer krijg je als school 1,5 lestijd.

ICT wordt in punten uitgedrukt, niet in lestijden. Aantal uren blijft hetzelfde. Niet meer Johan De Cuyper. Nieuwe leerkracht: Tom Vansand. Karel Gonnissen zorgt voor de technische kant van ICT.

Administratie( eveneens berekend in punten): dit schooljaar  1 uur minder voor Ine van het secretariaat.

Nieuwigheden van dit schooljaar

Wanneer ouders een kind met een verslag voor het buitengewoon onderwijs of een kind dat uit het buitengewoon onderwijs komen inschrijven:

Je kan inschrijven onder ontbindende voorwaarden. Draagkracht van de school onderzoeken.  Als de draagkracht niet groot genoeg bevonden is (in eer en geweten), wordt de inschrijving ontbonden wanneer de ouders een andere school hebben gevonden of na een vaste termijn.

Nieuwe wetgeving rond afwezigheid in de week voor of na een vakantie (doktersbriefje nodig) is terug afgeschaft na een evaluatie van de maatregel.

Maximumfactuur: bedrag is aangepast: kleuter €45 en lager €85.

Prijs van de drankjetons  wordt behouden.

Wijzigingen van het inschrijvingsrecht ten gevolge van het M-decreet staan vermeld in het gele boekje.

Protocol schoolzwemmen

Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering. De stad heeft het protocol nog niet af.

Volgende vergaderingen plannen:

Dinsdag 16 februari 2016 om 20u00.

Dinsdag 14 juni om 20u00.

Website van de school:                               www.materdei-genk.be

Mater Dei op facebook:                              www.facebook.com/basisschoolmaterdei