Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Schoolraad 14 juni 2016

Verontschuldigd: Albert Kellens, Rkia, Guy Olaerts

Situatie volgend schooljaar (officieel)

Aantallen en lestijden kleuter:

116 kleuters

152 lestijden

30 SES lestijden

Aantallen en lestijden lager:

363 lestijden

24 lestijden godsdienst

59 SES lestijden

Punten ICT en zorg (ingeruild voor uren)

Kinderverzorging 9 uren (van 60 minuten)

Zorg iets minder maar voldoende voor de job van Elke

ICT 1 punt minder

Administratie 4 punten minder (Ine ter beschikking gesteld)

Invulling concreet kleuter:

2 klassen 2,5-3 jarigen (van ongeveer 17 of 18 kinderen vanaf het begin)

4 klassen 4-5 jarigen (van ongeveer 17 of 18 kinderen)

Iedere kleuter meer dan 116 telt voor 1 lestijd op 1 februari.

Juf Betty neemt volgend schooljaar de job van Jota over.

Ingrid Olaerts doet de vierde klas 4-5 jarigen.

In bijna alle scholen van de Speling is er een daling van 8% van het aantal kleuters.

Demografisch slechts een daling van 3,7%

Verschillende redenen mogelijk: men wil dit onderzoeken.

Lager onderwijs 0,38% stijging, gelijk aan de demografie.

Invulling concreet lager:

Slechts 2 klassen 1e leerjaar (omwille van relatief laag aantal kinderen in het 1e leerjaar)

Els Meermans gaat uit de klas om in de 4 klassen van de eerste graad te ondersteunen.

Aanpassing

Examenperiode zoals het nu bestaat wordt veranderd in een meer permanente evaluatie.

In het vijfde en zesde leerjaar worden wel nog grotere gehelen getoetst, maar dit wordt niet meer geconcentreerd in 1 examenweek, maar meer verspreid over het schooljaar.

Vooral voor leervakken (bv. W.O. en Frans) blijven we bewaken dat kinderen in de hogere leerjaren moeten leerstof instuderen.

Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.

Advies lokale verlofdagen

Voorstel: dinsdag 2 mei

Pedagogische studiedag op woensdag 23 november 2016

Schoolfeest op zondag 21 mei 2017

Brunch van de ouderraad 23 oktober 2016

Rommelmarkt georganiseerd door de ouderraad: 1 mei 2017

Week van 20 maart 2016: zeeklassen

Huiswerkbeleid

LOP (Lokaal Overleg Platform): Vertegenwoordigers van alle netten van Genk: vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs, School met de Bijbel, Freinetschool Genk, stad, kinderopvang, verschillende etnische verenigingen, ouders, vertegenwoordigers van buitengewoon onderwijs, gigos, …

Waken over gelijke onderwijskansen van kinderen.

o.a. Kleuterparticipatie opvolgen, inschrijvingsrecht (afspraken per gemeente maken), voorstellen van de deelnemers voor agenda.

Huiswerkbeleid (afspraken vanuit het LOP) (om de kansenongelijkheid te verminderen):

  • Vorig jaar in de algemene vergadering van het LOP gestemd en dit beleid hangt ook in onze school uit.
  • Tijdsduur van huiswerk (gradatie volgens graad van de lagere school)
  • Ouders informeren wat er verwacht wordt van ouders (bij ons tijdens klassikale ouderavond en in gele boekje)
  • Scholen geven geen huiswerk op woensdag (dit was in de derde graad wel een punt tot discussie: opgevangen door leren plannen van taken)

Bedoeling is ook om hier blijvend over na te denken en over te communiceren en regelmatig terug te koppelen naar het LOP.

Nieuwe datum

Eerste schooldag do. 1/9

Open klas dag op dinsdag 30/8

Volgende vergadering dinsdag 13/9 om 20:30 uur.

Varia

Brief over de staking van dinsdag 31 mei: veel informatie die gekleurd is door de vakbond (was ook een brief van het COV), taal was redelijk militant