Een fijne, boeiende toneelopvoering met kleine en grote piet.