Schooluitgaven

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we niet meer met contant geld, maar met facturen.

 • U geeft uw kind geen geld meer mee naar school voor jetons, theater, film, sportdag, …
 • Jetons kan u bestellen zoals vroeger, elke maandag, en dat kan via het formulier in de agenda van uw zoon of dochter in de lagere school, of via de strookjes die uw kleuter meekrijgt.
 • Voor andere uitgaven ontvangt u steeds op voorhand informatie via een briefje, dit duiden we ook aan op hetzelfde formulier.
 • Vier keer per jaar (telkens samen met de rapporten in de lagere school, nl. vóór de herfstvakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en aan het einde van het schooljaar) ontvangt u een factuur waarop de gemaakte kosten vermeld zijn.
 • U betaalt de factuur binnen de maand volgend op het ontvangen ervan.
 • Ondervindt u problemen met het betalen van de factuur dan kan u steeds contact opnemen met de directeur, samen zoeken we dan naar een haalbare oplossing.

Overzicht uitgaven

In het basisonderwijs is er een maximumfactuur voor de verplichte uitgaven. U weet dus op voorhand hoeveel een schooljaar maximaal gaat kosten.

Per schooljaar is dit bij de kleuters 45 EUR, en in de lagere school 90 EUR. Hiermee worden materialen, voorstellingen en korte uitstappen betaald.

Daarnaast zijn er in de lagere school in sommige jaren grotere activiteiten. Alles samen mogen die voor alle schooljaren samen maximaal 440 EUR kosten. In Mater Dei zijn dat:

 • 1ste leerjaar: plattelandsklassen: 95 EUR
 • 4e leerjaar: rusthuisklassen: 10 EUR
 • 6e leerjaar: zeeklassen: 170 EUR

Voor de turnlessen in de lagere school is een turnbroek en t-shirt verplicht. De broek kost 10 EUR, het t-shirt 8 EUR. Wanneer ze versleten zijn of niet meer passen moet u er nieuwe kopen. Er zijn soms ook nog tweedehands kleren beschikbaar aan een lagere prijs, dit kan u navragen bij de turnleraar.

Verdere uitgaven zijn niet verplicht:

 • klasfoto: 4 EUR
 • drank in de eetzaal: 0,5 EUR per consumptie
 • tijdschriften:
  • Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland worden in de lagere school gratis aangeboden, want ze worden in de les gebruikt
  • In het vijfde en zesde leerjaar kan vrijblijvend nog een abonnement worden genomen op National Geographic (48 EUR per jaar) of Kits (10 EUR per jaar)
 • Nieuwjaarsbrieven (lager, indien niet zelf gemaakt): 0,80 EUR per stuk
 • Woensdagnamiddag-activiteiten (lager) (bv. SVS sport): 0,50 EUR per activiteit
 • Vóór- en naschoolse opvang: 0,90 EUR per begonnen halfuur voor het eerste kind, 0,70 EUR voor het tweede en volgende kinderen.