Kleuterschool

Bij de kleuters werken we met gemengde leeftijdsgroepen waarin we zoveel mogelijk inspelen op de noden van de verschillende kleuters in die bepaalde groep.

We starten steeds met 2 groepen jongste kleuters, dat zijn dus klasjes waarin kindjes zitten van 2,5 en 3 jaar. In die klasjes komen gedurende het schooljaar ook de nieuwe instappertjes terecht. Je vindt er dus kindjes die net twee en een half zijn geworden maar naar het eind van het schooljaar zitten er ook kleuters die hun 4de verjaardag al gevierd hebben. De juffen zorgen dus voor een breed aanbod dat inspeelt zowel op de jongsten als op de oudsten. Afhankelijk van het aantal instappertjes kan er in het 3de trimester een juf extra zijn (naast de kinderverzorgster) die de 2 juffen bijkomend ondersteunt.

Verder werken we, afhankelijk van het aantal kleuters en hun leeftijd, met 4 groepen oudste kleuters of maken we nog een tussengroep van 3- en 4-jarige kleuters. Welke keuze we ook maken, steeds zullen de kleuterleidsters met gerichte observaties en door wekelijks overleg met de zorgcoördinator, ingaan op de behoeften van de hen toevertrouwde kindjes. Via uitdagende en betekenisvolle activiteiten en een rijke interactie tussen kleuter en juf zorgen we voor de ontwikkeling van elke kleuter en dit op zijn of haar ritme.

Elke kleuterklas wordt opgevolgd en begeleid door onze zorg-en taalcoach, juf Betty, die activiteiten opzet samen met de kleuterjuffen, observaties uitvoert, het taalbeleid aanstuurt en het wekelijks overleg voorbereidt.

Concreet voor het schooljaar 2020-2021 zullen er 2 groepen jongste kleuters zijn , verder 1 klas met de oudste 3-jarigen en de jongste 4-jarigen en 3 groepen met oudste 4-jarigen en 5 jarigen.

Indien u hier nog vragen over heeft, kan u altijd terecht bij juf Kristienof bij de directie.