Mater Dei Move

“Mater Dei Move” houdt in dat de leerlingen van de lagere school drie keer per week een kwartiertje bewegen. Dit kan een korte wandeling zijn, turnoefeningen, een dansje, een spel, …

We plannen de Mater Dei Move op de dagen dat de klas geen turnles heeft van meester Bert. Zo zijn we verzekerd dat we elke dag onze portie beweging gehad hebben.

Het is immers reeds gebleken dat elke dag een kwartiertje beweging niet alleen goed is voor de gezondheid en overgewicht afremt, maar ook een positieve invloed heeft op de resultaten van de kinderen.

Voordelen van de Mater Dei Move

  • De kinderen kunnen hun energie kwijt
  • Sociale interactie met klasgenoten en leerkrachten
  • Even in de frisse buitenlucht vertoeven
  • Zorgt voor een betere fitheid van de kinderen
  • Stimuleert de concentratie van de kinderen

Aan de Mater Dei Move logo’s aan de klasdeur kan je zien hoeveel keer de Move die week al aan bod gekomen is.