Topspel

Alle klassen spelen regelmatig het Topspel. Het spel wordt geïntegreerd in de lessen en kan tijdens alle vakken worden ingezet. De ingrediënten van Topspel zijn teamwork, afspraken maken, positieve bekrachtiging en belonen. Na een korte inspanning tijdens het spel volgt een beloning voor de leerlingen die zich goed aan de afspraken hebben kunnen houden. Tijdens het spel stimuleren de leerlingen elkaar om een opdracht of taak tot een goed einde te brengen. De opdrachten variëren per les en kunnen zowel klassikaal, in groepjes of individueel worden gemaakt.

Het spel is gebaseerd op het Amerikaanse ‘Good Behavior Game’ en tal van studies hebben aangetoond dat het spel de taakgerichtheid verhoogt, regeloverschrijdend gedrag vermindert en een positief klasklimaat bevordert.

Na 30 keer topspel spelen kunnen de leerlingen een klas-ster verdienen en dan volgt een grotere beloning voor alle klassen.