Welkom in Mater Dei

Ontdek via deze website wie wij zijn , waar wij voor staan en waar we 100% voor gaan, elke dag weer opnieuw!
Zit je met vragen, wil je een kijkje komen nemen, zoek je info die je niet meteen vindt, …. geef een seintje via directie@materdei-genk.be en we nemen zo snel mogelijk contact op.
Van harte welkom!

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Omwille van de coronacrisis zijn alle fysieke inschrijvingen op school verboden tot en met 31 augustus. Wil u dus een kind inschrijven in Mater Dei, neem dat telefonisch contact op met de school via 089/363533 om af te spreken hoe de inschrijving praktisch kan verlopen of hoe u de nodige informatie kan bekomen. Tijdens de vakantie blijven we bereikbaar tot en met 3 juli en vanaf 24 augustus, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur behalve op woensdagnamiddag .  Meer info vindt u ook op deze website onder het menu praktisch.

Leerwandeling

We gingen vandaag op leerwandeling om de buurt van de school te verkennen. We hadden ons goed voorbereid in de klas en bekeken plannen, kaarten en een maquette. De leerlingen van 2A toonden zich echte kaartlezers, architecten & deskundigen van buurt en verkeer!

KNAP gedaan tweedeklassers!!!!

 

Leerplicht vanaf 5 jaar

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar zijn 5-jarige kleuters leerplichtig. Dat wil zeggen dat ze naar school moeten komen. Ze moeten 290 halve dagen op school zijn dit schooljaar om naar het eerste leerjaar te mogen. Bovendien kan ook de toelage die u via het groeipakket ontvangt, teruggevraagd worden indien uw 5-jarige kleuter niet voldoende aanwezig is op school.
Dus, wat moet u nu doen?
1. U stuurt uw 5-jarige kleuter zoveel mogelijk elke dag naar school.
2. Zieke kinderen mogen niet naar school komen, als uw kind ziek is houdt u het dus thuis.
U hoeft geen ziektebriefje binnen te brengen, maar u moet de ziekte wel melden . Dat kan het makkelijkst via een mailtje naar de juf of een telefoontje naar het secretariaat. De mailadressen vindt u elders op deze website. Kijk in het menu bij klassen.
3. Is er een andere reden waarom uw kind niet op school is, dan moet u die ook melden want indien dit een gegronde reden is, ( een overlijden in de familie, de geboorte van een broertje of zusje, een staking van de bussen…) kunnen we deze afwezigheid rechtvaardigen en telt ze niet mee.
De beste voorbereiding voor het eerste leerjaar blijft uw kleuter elke dag naar school sturen. Heeft u om een of andere reden hierrond een probleem, meld het bij de juf of bij mij, na een afspraak bent u altijd welkom.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en een boeiend jaar!
Team kleuterleiding , directeur Marijke

De eerste week in de klas

De eerste week in een nieuwe klas is altijd een beetje wennen. Maar al spelend leren we elkaar al gauw beter kennen en ontdekken we de speelhoeken en het materiaal van de klas.

 

Afhalen kinderen

Beste ouders,
De voorbije 2 dagen verliep het afhalen van de kinderen te chaotisch, dat moet beter kunnen! Daarom laten we vanaf morgen ALLE KLEUTERS ophalen via de kleuterspeelplaats Alle kleuters verzamelen met hun juf op één plek en de juf laat uw kleutertje naar u toe stappen. Maar u als ouders kan en moet ons helpen : STA NIET TE DICHT BIJ DE POORT, HOU AFSTAND EN WANDEL UITERST RECHTS ( witte pijlen). En vooral , heb een beetje geduld!
De kinderen van de lagere school kunnen afgehaald worden aan beide rode poorten maar ook hier :AFSTAND HOUDEN EN NIET VLAK BIJ DE POORT WACHTEN, er is plaats genoeg. Spreek af met uw kind aan welke poort u hem of haar komt ophalen. Alleen allemaal samen kunnen we dit veilig laten verlopen!

Meer berichten