Welkom in Mater Dei

Ontdek via deze website wie wij zijn , waar wij voor staan en waar we 100% voor gaan, elke dag weer opnieuw!
Zit je met vragen, wil je een kijkje komen nemen, zoek je info die je niet meteen vindt, …. geef een seintje via directie@materdei-genk.be en we nemen zo snel mogelijk contact op.
Van harte welkom!

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Omwille van de coronacrisis zijn alle fysieke inschrijvingen op school verboden tot en met 31 augustus. Wil u dus een kind inschrijven in Mater Dei, neem dat telefonisch contact op met de school via 089/363533 om af te spreken hoe de inschrijving praktisch kan verlopen of hoe u de nodige informatie kan bekomen. Tijdens de vakantie blijven we bereikbaar tot en met 3 juli en vanaf 24 augustus, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur behalve op woensdagnamiddag .  Meer info vindt u ook op deze website onder het menu praktisch.

Kangoeroewedstrijd

Al 3 jaar achter elkaar nam een groep leerlingen uit de lagere school deel aan de kangoeroewedstrijd voor rekenbollebozen . Zelfs dit jaar,ondanks de Coroatoestanden, waren er een 25-tal deelnemers en werden er puike resultaten behaald. Daarom kregen we van de organisatie dit uithangbord en zijn we fier om dit aan de schoolpoort te bevestigen. En , je kan erop rekenen, volgend schooljaar doen we ook weer mee !

Fijne vakantie

Mater dei wenst jullie allemaal een deugddoende vakantie! Geniet ervan , pluk de dag, hou het veilig en … in september zien we jullie supergraag weer !

info einde schooljaar

Beste ouders ,

We zijn aan het einde gekomen van een zeer merkwaardig schooljaar.  Maar voor de start van de vakantie hebben we  nog belangrijke info voor u.

Omwille van de Coronacrisis zijn er wijzigingen aan het schoolreglement:

wijziging 1 : aan het einde van dit jaar zijn er geen toetsen of examens, alle leerlingen krijgen een rapport met enkel attitudes en een woordelijke evaluatie door de juf of meester. Het zou namelijk niet eerlijk zijn de kinderen toetsen te laten maken voor een eindrapport na zo een lange periode van schoolsluiting. Dit zou voor de meesten lagere cijfers op hun rapport geven.De tijd die we normaal aan toetsen besteden, gaat nu helemaal naar verder inoefenen van de leerstof.
Alle kinderen gaan over naar het volgende leerjaar behalve die kinderen waar al voor de Coronacrisis gesprekken over zittenblijven met ouders waren geweest. 

wijziging 2 : het schooljaar eindigt niet voor iedereen op hetzelfde moment. Voor de kleuters en leerlingen die op dinsdag en vrijdag naar school komen , eindigt het schooljaar op vrijdag 26 juni. Tot die dag blijft de juf of meester gewoon les geven, in de namiddag is er tijd om afscheid te nemen en krijgen de kinderen van het lager hun rapport.
Voor de kleuters en leerlingen die op maandag en donderdag naar school komen, eindigt het schooljaar op maandag 29 juni. Ook hier is er nog les in de voormiddag ,  in de namiddag is er tijd om afscheid te nemen en worden er rapporten uitgedeeld. Voor onze zesdes is er een aparte regeling.

wijziging 3: Op dinsdag 30 juni is er dus geen school meer! Er is nog wel noodopvang voor werkende ouders tot 15 uur. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot en met donderdag 25 juni via directie@materdei-genk.be

Naar volgend schooljaar toe, gaan we ervan uit dat alle kinderen weer voltijds naar school kunnen. De openklasdag plannen we op donderdag 27 augustus tussen 16 en 17.30, dit vanzelfsprekend als Corona geen roet in het eten gooit. We houden u op de hoogte via onze website en onze Facebookpagina, ga daar dus regelmatig eens kijken.
En natuurlijk zullen we volgend schooljaar er weer staan om de eventuele achterstand, die er nog zou zijn door de lockdown , met ons hele team aan te pakken!

Een fijne, veilige zomer voor u allemaal!

team Mater Dei
directeur Marijke 

Aftellen maar…

Beste ouders,

Vandaag zijn we gestart met een deel van de kleuters en een deel van het 5de leerjaar. We waren superblij iedereen terug te zien en het was een leuke start.
Nu tellen we samen verder af naar maandag waar onze andere groep van de kleuters en het 5de leerjaar starten alsook onze eerste groep van het 3de en 4de leerjaar. Voor onze allerkleinsten vinden jullie in bijlage een leuke aftelkalender van jules :).

Vanaf volgende week zijn we dus terug volledig opgestart. Bij deze stoppen de leuke tips aan jullie via onze website, maar zetten we onze activiteiten verder op school.

Samen maken we er nog een leuke maand van.

Lieve groetjes

extra info opening kleuteronderwijs – extra leerjaren – opvang

Morgen start ons kleuteronderwijs, na bijna 3 maanden, opnieuw op en daar zijn we superblij mee! Ook de leerlingen van het 5de komen terug. Gezien de regels die we moeten volgen rond hygiëne ( handjes wassen, toiletjes delen) en rond het aanhouden van vaste bubbels om te eten, spelen… kan de helft van alle kleutertjes of kinderen van het 5de terug naar school. De juf liet jullie al weten wie we morgen verwachten en welke kleuters of 5de-klassers nog moeten wachten tot maandag. En vanaf maandag komen ook de leerlingen van het 3de en 4de om beurten terug.

De noodopvang voor kleuters en kinderen van ouders die beiden uit gaan werken of van alleenstaande ouders die moeten gaan werken, wordt vanaf morgen verzorgd door personeel van de stad, namelijk door juf Leen Houben en meester Ritchie Czyzyk. Die noodopvang vind je in een lokaal aan de sporthal, dus ouders die gebruik maken van die noodopvang, mogen hun kind(eren) via de Nieuwstraat en de Klokkuil naar de poort aan de speelplaats van Regina Mundi brengen. Daar worden ze tussen half 9 en 9, opgewacht door juf Leen. Kleuters of kinderen die al in de voorschoolse opvang zijn (die blijft in het gewone lokaal),worden naar de juiste plek gebracht.  U kan uw kind op dezelfde plek weer afhalen tussen 15 en 15.20 of uw kind wordt naar de naschoolse opvang gebracht.

Inschrijvingen voor de noodopvang, als die nog niet zijn gebeurd, kunnen zoals steeds via mail doorgeven worden aan directie@materdei-genk.be met vermelding van naam, dag(en) dat opvang nodig is en telefoongegevens van de ouders. Voor volgende week moet dat snel gebeuren, voor de week van 15 juni kan dat nog tot en met 12 juni.

Meer berichten