Afwezigheid en ziekte

Uw kind kan niet naar school komen? Laat het ons zo snel mogelijk weten, door te bellen naar het secretariaat op het nummer 089/36 35 33.  Een berichtje naar de juf of meester sturen via het ouderplatform kan ook. Ook een geplande afwezigheid laat u best zo snel mogelijk weten.

Ziekte

Als uw kind maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat het dat u als ouder zelf een briefje invult. Dit kan maximaal vier keer per schooljaar.

Als uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan moet u een medisch attest van de dokter binnenbrengen. Dit is ook nodig als uw kind dit schooljaar vaker dan vier keer kort afwezig was wegens ziekte.

Andere afwezigheden

Er zijn een aantal andere gewettigde redenen van afwezigheid. Voorbeelden zijn een huwelijk of begrafenis van een nabij familielid, of een feestdag van een erkende godsdienst. De volledige details vindt u in het schoolreglement. U moet ons dan een officieel document of een door u geschreven verantwoording bezorgen.

In uitzonderlijke gevallen kan de directeur ook nog afwezigheden toestaan. Belangrijk is dat u ons hiervoor op voorhand op de hoogte brengt, zodat we dit samen kunnen bespreken.