Zorg

Omdat kinderen verschillend zijn is differentiatie heel belangrijk. Vanuit het zorgteam worden ses-leerkrachten ingezet om de klastitularissen op regelmatige basis te ondersteunen in deze basiszorg.

We trachten elk kind zo goed mogelijk op te volgen in zijn totale ontwikkeling; zowel op vlak van leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom organiseren we 3 keer per jaar een multi-disciplinair overleg (MDO) waarbinnen een klastitularis samenzit met de zorgcoördinator en de directie om de totale ontwikkeling van onze kinderen op te volgen. Een aanpak op maat kan op dit overleg afgesproken worden.

Indien hier problemen gesignaleerd worden, betrekken we de ouders en kan soms ook het centrum voor leerlingenbegeleiding (clb) een begeleidende rol gaan spelen. Want, als ouders en leerkrachten de handen in elkaar slaan, plukken de leerlingen hier de vruchten van.

Nieuwe leerlingen zullen steeds in zo’n MDO besproken worden zodat een goede opvolging verzekerd is. We starten onze begeleiding altijd vanuit de competenties die het kind al heeft en bouwen hierop verder. We hebben oog voor de talenten van elk kind.

2 maal per maand vergadert het zorgteam op schoolniveau om de huidige werking permanent te evalueren, bij te sturen en om nieuwe initiatieven uit te werken, zodat we blijven groeien als zorgbrede school.

Ons zorgteam bestaat uit:

Zorgcoördinator ondersteunende leerkracht Directie
Kleuterklassen Kristien Adriaensen Annick Vreys
1A – 1B Anja Minnen Elke Van Diest en Margo Ivens

 

Inge Bynens en Margo Ivens

 

Inge Bynens en Arno Vanhoenshoven

 

Inge Bynens en Inge Box

 

2A – 2B
3A – 3B
4A – 4B
5A – 5B Anja Minnen Elke Van Diest en Arno Vanhoenshoven
6A – 6B Inge Bynens en Dries Maes