Leerlingenraad

Sinds schooljaar 2013-2014 hebben wij een leerlingenraad.

De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen van elke klas van het 4de, 5de en 6de leerjaar en juf Inge Box.

Elk schooljaar in september zijn er verkiezingen in deze  klassen om de afgevaardigden voor de leerlingenraad aan te duiden.

Wie vorig jaar deel uitmaakte van de leerlingenraad, kan in het huidige schooljaar niet opnieuw afgevaardigd worden naar de leerlingenraad.

In de leerlingenraad overleggen de leerlingen met de leerkracht over onderwerpen die hen aanbelangen.

De leerlingenraad vergadert maandelijks. Het verslag wordt bezorgd aan elke klas.

Leerlingenraad schooljaar 2021-2022