Actieve werkvormen

Leren MET elkaar en leren VAN elkaar, dat vinden wij als school heel belangrijk!

Wij zijn er van overtuigd dat kinderen op deze manier uitgedaagd worden om bij te leren, in plaats van “verondersteld” te leren.

Hoe doen wij dit?

Enkele voorbeelden:

  • Leerjaar Overschrijdend werken: dit doen we zowel georganiseerd (het eerste leerjaar en de oudste kleuters doen dit op regelmatige basis) als sporadisch (bij een activiteit die komt piepen in wiskunde, w.o. of taal —> elke groep is anders, elke groep komt met andere ideeën)
  • Klasoverschrijdend werken: de klassen eens goed door elkaar mengen. Het kan gewoon leuk zijn om nog eens met andere kinderen samen te werken. Het kan ook functioneel worden ingezet om de lessen beter te kunnen toespitsen op noden van de leerlingen. ( bv. tutorlezen 1ste en 4de leerjaar na de paasvakantie )
  • Groepswerk of partnerwerk: hier worden leerlingen in groep uitgedaagd om een bepaalde opdracht tot een goed einde te brengen. Leerlingen kunnen elkaar helpen!
  • In de klas wordt er vaak in kleinere groepjes gewerkt ( met 1 of 2 juffen in de klas). Zo heeft de juf een beter zicht op wat elke leerling individueel doet / kan en kunnen we onmiddellijk ingrijpen als het nodig is.

Wij blijven hierover nadenken, bijscholen en proberen nieuwe dingen uit.

Leerlingen krijgen meer vertrouwen

→ In zichzelf

→ In elkaar

→ In de leerkrachten!

Leerlingen krijgen meer kans

→ om te gaan ontdekken

→ om te leren

→ om te doen!