Werking

Leren gelukkig te leven

Dat is de titel van het opvoedingsproject van onze school en dit vat precies samen waar we voor staan:

We willen kinderen helpen die competenties te ontwikkelen die ertoe doen in onze snel veranderende wereld. Dat gaat dan over probleemoplossend denken, communicatief vaardig zijn, creatief denken, geloof in eigen kunnen , veerkracht, mediawijsheid maar net zo goed over de competentie om met anderen samen te werken en echt sociaal vaardig te zijn.Verder willen we kinderen vormen die open staan voor de wereld , nieuwsgierig zijn naar die wereld en willen meewerken aan het verbeteren ervan. Dit alles doen we vanuit onze christelijke inspiratie samen met het hele team.

U leest hier veel meer over in ons gele boekje, dat bevat ons volledige opvoedingsproject, maar verduidelijkt ook onze verwachtingen naar ouders toe.
Verder bevat het ook ons schoolreglement en alle wettelijke bepalingen rond naar schoolgaan in de basisschool. Verder vindt u er ook de vrije dagen van het schooljaar, info over de opvang enz.
U kan het gele boekje raadplegen op de site of een papieren exemplaar aanvragen op school.