Kinderopvang

Aan de school is een vóór- en naschoolse kinderopvang verbonden. Deze wordt ingericht in de eetzaal aan de Klokkuil (vroeger Regina Mundi), naast de school.

De kinderopvang gaat ’s ochtends open om 7u00, en sluit ’s avonds om 18u00. U betaalt per half uur: 0,90 EUR voor uw eerste kind, 0,70 EUR voor het tweede en volgende kinderen. In deze prijs is een vieruurtje inbegrepen (inclusief drank). Op woensdagmiddag moet uw kind wel zelf boterhammen meebrengen, drank wordt verzorgd.

De begeleiding wordt verzorgd door Annick Brans en Nurdan Sarac. U kan hen tijdens de opvanguren bellen op het nummer 089/41 72 26. Tijdens de schooluren kan u berichten doorgeven via het secretariaat van de school, op het nummer 089/36 35 33.

Inschrijven gebeurt bij de begeleiding. Dan wordt ook afgesproken wie de kinderen normaal komt halen. Bij het afhalen moet u zich altijd even melden bij de begeleiding, zo kunnen ze uw kind correct uitschrijven.

De facturen worden elke maand verstuurd (tenzij het bedrag lager is dan 15 EUR, dan wordt het doorgeschoven naar de volgende maand). Per factuur is er ook nog een kost van 1,35 EUR.