Kinderopvang

Aan de school is een vóór- en naschoolse kinderopvang verbonden. Deze wordt ingericht in de eetzaal aan de Klokkuil (vroeger Regina Mundi), naast de school.

De kinderopvang gaat ’s ochtends open om 7u00.

De opvang wordt verzorgd door de Apenstaart.

Inschrijven en aanmelden gebeurt via de Apenstaart ( 0468 45 51 86 )

Na schooltijd is er korte en lange opvang.

In de korte opvang kunnen kinderen op school blijven tot 16 u 30. Op woensdag kan dit tot 13 u.

Kinderen die naar de lange opvang gaan ( locatie Jaarbeurslaan ) vertrekken met de bus na schooltijd onder toezicht van twee begeleiders.

De begeleiding na school wordt verzorgd door Sandra.