Inschrijven op Mater Dei

Indien u uw kleuter, uw zoon of dochter uit het lager onderwijs wil inschrijven in onze school vindt u hier een aantal aandachtspunten.

Inschrijfperiodes

De periodes om in te schrijven zijn voor alle scholen in Genk vastgelegd. Het komt erop neer dat broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten voorrang hebben om in te schrijven en dat daarna andere kinderen kunnen inschrijven. Alle info over inschrijven in een basisschool in Genk vindt u op www.naarschoolingenk.be

BELANGRIJK :

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons ook voor het volgende schooljaar genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. Er mogen immers geen fysieke inschrijvingen op school doorgaan.

Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen:

Van maandag 15 maart tot en met vrijdag 26 maart 2021.

Ouders van reeds ingeschreven broers en zussen  kunnen de school telefonisch contacteren met de vraag om hun kind in te schrijven. De kinderen uit deze voorrangsgroep kunnen van  in deze periode niet geweigerd worden.

Een schriftelijke inschrijving (mail, brief, website school) en ondertekening van het pedagogisch project en schoolreglement is vereist. Dit kan makkelijk via deze link   nieuwe inschrijving

Voorrangsperiode indicator en niet indicator leerlingen: 19 april tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Vrije inschrijvingen: vanaf maandag 1 juni

In ieder geval:Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu niet, maar je kan vanop afstand inschrijven via nieuwe inschrijving

Indien u dat niet lukt, neem dan telefonisch( 089/363533) of via mail ( info@materdei-genk.be) contact op met de school om af te spreken hoe de inschrijving toch nog kan verlopen. 

Wat zijn indicatorleerlingen?

Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:
• kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar(of het schooljaar daaraan voorafgaand) recht hadden op een schooltoelage
• kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden

Capaciteit

Elke school is verplicht het aantal kinderen vast te leggen dat maximum ingeschreven kan worden. Dat noemt men de capaciteit van de school.
Voor Mater Dei bedraagt die capaciteit:
bij de kleuters → 160 kleuters
in de lagere school → 44 lln. per leerjaar

De vrije plaatsen voor het volgende schooljaar  vindt u op: naar school in Vlaanderen

Indien u graag meer informatie wenst,  met vragen zit …,  kan u steeds een afspraak maken via 089/363533 of via directie@materdei-genk.be
Verder vindt u op deze website veel info over ons en onze werking en kan u ook terecht op onze Facebook-pagina om de sfeer van de school op te snuiven.

Voor meer algemene vragen rond inschrijven in een basisschool contacteer de ondersteuner van het LOP BaO Genk.:Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be     of    0499 59 43 65