Nieuws

Uitgelicht

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Omwille van de coronacrisis zijn alle fysieke inschrijvingen op school verboden tot en met 31 augustus. Wil u dus een kind inschrijven in Mater Dei, neem dat telefonisch contact op met de school via 089/363533 om af te spreken hoe de inschrijving praktisch kan verlopen of hoe u de nodige informatie kan bekomen. Tijdens de vakantie blijven we bereikbaar tot en met 3 juli en vanaf 24 augustus, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur behalve op woensdagnamiddag .  Meer info vindt u ook op deze website onder het menu praktisch.

Leerwandeling

We gingen vandaag op leerwandeling om de buurt van de school te verkennen. We hadden ons goed voorbereid in de klas en bekeken plannen, kaarten en een maquette. De leerlingen van 2A toonden zich echte kaartlezers, architecten & deskundigen van buurt en verkeer!

KNAP gedaan tweedeklassers!!!!

 

Leerplicht vanaf 5 jaar

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar zijn 5-jarige kleuters leerplichtig. Dat wil zeggen dat ze naar school moeten komen. Ze moeten 290 halve dagen op school zijn dit schooljaar om naar het eerste leerjaar te mogen. Bovendien kan ook de toelage die u via het groeipakket ontvangt, teruggevraagd worden indien uw 5-jarige kleuter niet voldoende aanwezig is op school.
Dus, wat moet u nu doen?
1. U stuurt uw 5-jarige kleuter zoveel mogelijk elke dag naar school.
2. Zieke kinderen mogen niet naar school komen, als uw kind ziek is houdt u het dus thuis.
U hoeft geen ziektebriefje binnen te brengen, maar u moet de ziekte wel melden . Dat kan het makkelijkst via een mailtje naar de juf of een telefoontje naar het secretariaat. De mailadressen vindt u elders op deze website. Kijk in het menu bij klassen.
3. Is er een andere reden waarom uw kind niet op school is, dan moet u die ook melden want indien dit een gegronde reden is, ( een overlijden in de familie, de geboorte van een broertje of zusje, een staking van de bussen…) kunnen we deze afwezigheid rechtvaardigen en telt ze niet mee.
De beste voorbereiding voor het eerste leerjaar blijft uw kleuter elke dag naar school sturen. Heeft u om een of andere reden hierrond een probleem, meld het bij de juf of bij mij, na een afspraak bent u altijd welkom.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en een boeiend jaar!
Team kleuterleiding , directeur Marijke

De eerste week in de klas

De eerste week in een nieuwe klas is altijd een beetje wennen. Maar al spelend leren we elkaar al gauw beter kennen en ontdekken we de speelhoeken en het materiaal van de klas.

 

Afhalen kinderen

Beste ouders,
De voorbije 2 dagen verliep het afhalen van de kinderen te chaotisch, dat moet beter kunnen! Daarom laten we vanaf morgen ALLE KLEUTERS ophalen via de kleuterspeelplaats Alle kleuters verzamelen met hun juf op één plek en de juf laat uw kleutertje naar u toe stappen. Maar u als ouders kan en moet ons helpen : STA NIET TE DICHT BIJ DE POORT, HOU AFSTAND EN WANDEL UITERST RECHTS ( witte pijlen). En vooral , heb een beetje geduld!
De kinderen van de lagere school kunnen afgehaald worden aan beide rode poorten maar ook hier :AFSTAND HOUDEN EN NIET VLAK BIJ DE POORT WACHTEN, er is plaats genoeg. Spreek af met uw kind aan welke poort u hem of haar komt ophalen. Alleen allemaal samen kunnen we dit veilig laten verlopen!

alle kinderen welkom op 1 september!

Even nog wat info voor de start van het schooljaar. Covid blijft er immers voor zorgen dat alles toch wat anders dan anders zal verlopen.

 • Op 1 september brengt mama of papa  ( liefst slechts één ouder) hun kleuter naar de kleuterspeelplaats via de gewone groene poort. Mama of papa mag mee naar binnen stappen met een mondmasker op en de juf opzoeken . Als uw kleuter fijn bij de juf staat, neemt u afscheid en stapt door de andere poort  van de kleuterspeelplaats weer naar buiten.
  Let op : de kleuters van KD en KE, onze instappertjes, worden pas om 9 uur verwacht!!!! Zo kunnen zij heel rustig starten en als het echt moeilijk lukt, kan papa of mama ook even mee naar binnen…
 • Na school kan u uw kleuter ook aan de  bovenste poort van de kleuterspeelplaats afhalen, u kan dan niet naar binnen stappen maar de juf laat uw kleuter naar u toe stappen.
 • Kleuters die een broer of zus hebben in de lagere school, verzamelen samen met een leerkracht op de banken onder het afdak. Grote broer of zus haalt hen daar op en ze stappen dan samen  ofwel richting de kleuterspeelplaats  of u pikt hen op via de poort aan de Grotestraat. U mag daar naar binnen komen en wachten buiten de rode poort ( mondmasker dragen). Er is plaats genoeg om afstand te houden, u kan ook de speelplaats van Regina Mundi gebruiken om even te wachten.
 • Omwille van Covid eten de kleuters van KD en KE  in de klas tussen de middag. De andere kleuters eten in de eetzaal samen met hun juf. Maar we verkopen voorlopig geen drankjes meer . Iedereen moet dus zijn eigen drinkbus meebrengen , liefst gevuld met water . Zeker geen bruisende en/of suikerhoudende dranken meegeven….
 • De kinderen van de lagere school stappen op 1 september alleen de speelplaats op! U mag via de Grotestraat uw kind naar binnen laten komen of u komt zelf mee tot aan de rode poort ( met mondmasker) en daar neemt u afscheid. Denk ook aan het afstand houden ! Er is plaats genoeg op de beneden speelplaats van Regina Mundi.  Als u via Vlakveld komt , of via de Katteberg laat uw kind dan alleen  naar binnen stappen of ga mee ( met mondmasker) tot waar u de directeur ziet staan. Daar neemt u dan afscheid , altijd met aandacht voor het afstand houden.
 • Omwille van Covid, doen we ’s middags voorlopig nog even verder zoals vorig jaar , dat wil zeggen dat de kinderen van de lagere school in de eigen klas blijven eten. Dat brengt wel mee dat we geen drankjes meer verkopen en dat iedereen zijn eigen drinkbus moet meebrengen, liefst gevuld met water ! Natuurlijk kan uw kind ook nog tussen de middag thuis komen eten.
 • Na school kan u uw kind ophalen maar ook dan mogen de ouders niet de speelplaats op. U kan uw kind opwachten als u via de Grotestraat naar binnen komt , beneden op de speelplaats van Regina Mundi  ( mondmasker, afstand houden) of via de Katteberg of Klokkuil. U mag langs daar te voet uw kind tegemoet komen , altijd met mondmasker en afstand houden. Het is niet de bedoeling dat de ouders allemaal aan de rode poort gaan staan, want dan kunnen de kinderen niet naar buiten. Hou afstand en bekijk de aanduidingen die geschilderd staan op de grond. Spreek goed af met uw kind waar u het komt ophalen!
 • De toegang aan de Steeneikstraat is afgesloten, die kan niet meer gebruikt worden.
 • De opvang is weer gewoon open zoals voorheen, u hoeft hiervoor nu ook niet meer in te schrijven. Kinderen brengen en halen gebeurt daar ook met mondmasker en alleen in de hal zoals dat op het einde van vorig jaar ook al ging.

Ook al kunnen we elkaar minder ontmoeten, omdat u uw kleuter, uw zoon of dochter niet meer op de speelplaats kan komen halen, we maken er  toch samen er een boeiend schooljaar van ! Als u met iets zit, of u heeft een vraag, ….weet dat u  altijd de juf een mailtje kan sturen, de adressen vindt u op onze website www.materdei-genk.be  of dat u iets  in de agenda van uw zoon of dochter kan noteren. We gaan er weer samen voor!

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het Mater Dei team

belangrijke info voor terugkeerders uit vakantie

 

Beste ouder(s)

Volgende week start het schooljaar. We kijken er enorm naar uit om met al onze kinderen het schooljaar te kunnen starten. Uiteraard gaat ook dit schooljaar veiligheid een bijzondere plaats innemen. We hopen immers een heel schooljaar in fase geel te kunnen blijven.Om zo veilig mogelijk te starten, is het noodzakelijk dat alle vakantiegangers die de laatste week uit een regio terugkomen die rood ingekleurd is, zich houden aan de wettelijke verplichtingen.
Zij worden verondersteld om zich te laten testen en 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit is nodig om zowel de veiligheid voor het gezin zelf, maar ook de kinderen van de klas, de leerkracht en bij uitbreiding van de school te garanderen.We rekenen dan ook op ieders burgerzin om zich hieraan te houden. Samen lukt het ons wel!

Meer info:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

directeur Mater Dei                                                            coördinerend directeur
Marijke Vanhoenshoven                                                  Barbara De Vleesschauwer

 

 

 

openklasdag : info vanuit de Scholengemeenschap en speciaal voor Mater Dei

Beste ouder(s)

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Dat het een bijzonder jaar wordt, staat al vast. Uiteraard gaan wij er alles aan doen om deze periode samen, zo goed en veilig mogelijk door te komen.

Alle katholieke basisscholen van Genk ( De Speling), houden, naar goede gewoonte, een openklasdag. Op donderdag 27 augustus organiseren wij deze keer omwille van Corona een alternatief ontmoetingsmoment.

Alle 2,5-jarige kleuters, leerlingen voor het 1ste leerjaar en nieuwe leerlingen worden door de school uitgenodigd om kennis te maken met de school, de klas en juf of meester. Dit kan zowel fysiek als digitaal of per brief georganiseerd worden. De school zal hier een veilige beslissing in nemen.

De overige leerlingen zullen op 1 september voldoende tijd krijgen om kennis te maken met de nieuwe klasomgeving, juf of meester.

We wensen jullie een zo aangenaam mogelijk schooljaar toe, hopelijk de hele tijd in fase geel.

Mater Dei  organiseert de openklasdag op volgende manier:
– de ouders ( liefst slechts één ouder) van de 2.5 jarige kleuters , de ouders van de leerlingen die naar het eerste gaan en alle ouders van nieuwe kleuters of leerlingen ( en de kinderen zelf natuurlijk) worden op school verwacht tussen 16 en 17.30. Ze zijn welkom op de speelplaats met mondmasker en volgen daar de aanwijzingen om de school binnen te gaan.
– alle andere ouders worden via mail gecontacteerd door de leerkracht waarbij hun kind in de klas zal zitten. Zij kunnen dus deze keer niet naar de openklasdag komen!!!

Meer info volgt! Houd deze website of onze Facebookpagina in de gaten!

Nog enkele fijne vakantiedagen

Directeur Marijke 

Kangoeroewedstrijd

Al 3 jaar achter elkaar nam een groep leerlingen uit de lagere school deel aan de kangoeroewedstrijd voor rekenbollebozen . Zelfs dit jaar,ondanks de Coroatoestanden, waren er een 25-tal deelnemers en werden er puike resultaten behaald. Daarom kregen we van de organisatie dit uithangbord en zijn we fier om dit aan de schoolpoort te bevestigen. En , je kan erop rekenen, volgend schooljaar doen we ook weer mee !