Anne Olaerts

Klastitularis 4B

Hallo , ik ben juf Anne van 4B.
In 1987 ben ik afgestudeerd als onderwijzeres . Tijdens mijn lange carrière gaf ik eerder al les in het tweede, vijfde en zesde leerjaar.
Een goede, positieve, warme klassfeer vind ik super belangrijk.
Kinderen met een blij gezicht, die graag naar school komen…dat maakt
mij gelukkig !!