Elke Van Diest

Zorg

Mijn naam is Elke Van Diest. Ik sta reeds geruime tijd in het onderwijs. Als zorgcoördinator werk ik sinds 2007. Op dit moment ben ik zorgcoördinator voor het lager onderwijs (vooral 1ste en 2de graad). Ik volg de leerlingen op tijdens het schooljaar en over de schooljaren heen. Hierbij gaan wij vaak in gesprek met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen (CLB, logopedisten …).

Ook ben ik de taalcoach lager onderwijs. Hierbij hanteren wij het principe van ‘taal de hele dag’. Wij proberen kinderen zoveel mogelijk spreek- en luister-kansen te bieden door gebruik te maken van interactieve werkvormen in de klas.

De werking voor sterke- en hoogbegaafde kinderen is echt mijn stokpaardje. Kinderen die sterk of hoogbegaafd zijn begeleid ik voor het ‘ander werk’ samen met de klasleerkracht. Hoogbegaafde kinderen komen twee lestijden per week bij mij om in groep te werken aan projecten en andere uitdagende opdrachten. Zo brengen wij hen in contact met ontwikkelingsgelijken.