Elke Van Diest

Mijn naam is Elke Van Diest. Ik sta reeds geruime tijd in het onderwijs.

Dit schooljaar zal ik ondersteunen in het vijfde leerjaar. Tijdens verschillende lessen begeleiden wij de leerlingen met twee leerkrachten. Dit zal vooral zijn tijdens de taal- en rekenlessen, maar kan ook ingezet worden bij de lessen W.O. of Frans.

Ook ben ik de taalcoach lager onderwijs. Hierbij hanteren wij het principe van ‘taal de hele dag’. Wij proberen kinderen zoveel mogelijk spreek- en luister-kansen te bieden door gebruik te maken van interactieve werkvormen in de klas.

De werking voor sterke- en hoogbegaafde kinderen is echt mijn stokpaardje. Kinderen die sterk of hoogbegaafd zijn begeleid ik voor het ‘ander werk’ samen met de klasleerkracht. Hoogbegaafde kinderen komen twee lestijden per week bij mij om in groep te werken aan projecten en andere uitdagende opdrachten. Zo brengen wij hen in contact met ontwikkelingsgelijken.