Veilig naar school!

In september gaan een heleboel kinderen en jongeren opnieuw naar school. Dat brengt extra drukte mee op de weg dus extra aandacht is de boodschap.
Hieronder vinden jullie alvast enkele tips om alles veilig te laten verlopen.

Tips voor ouders als je je kind naar school brengt met de auto…

 • Laat je kind aan de kant van de school op het trottoir in- of uitstappen.
 • Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet.
 • Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Combineer voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar (ongeveer 18 kg) de gordel met een verhogingskussen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte wordt, zodat je er ook op kan rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met anderen meerijdt.
 • Gebruik het kinderslot.

Tips als je kind te voet of met de fiets naar school qaat…

 • Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien heeft. Extra zichtbaarheidsmateriaal, zoals een fluovestje, zijn geen overbodige luxe!
 • Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
 • Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet.
 • Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. ls het vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te leggen? (Kinderen van minder dan 8 à 9 jaar zijn niet in staat om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren.)
 • Kies zorgvuldig en oefen de route die het kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de veiligste!
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld.

Tips voor bestuurders: kinderen in het verkeer

 • De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen.
 • Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen. Wees alert in de zone 30!
 • Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken.
 • Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, neem je echter best wat meer afstand, want zij durven nogal eens onverwacht uitwijken.

Veiligheidsgordel

De juiste reflex! Het dragen van de veiligheidsgordel verdubbelt je overlevingskansen bij een auto-ongeluk. De gordel is hét middel bij uitstek om je bij een ongeval te beschermen. Achterin de auto biedt de gordel trouwens evenveel bescherming als voorin. Een persoon die niet is vastgeklikt, verandert bij een frontale botsing met een snelheid van 50 km/u in een dodelijk projectiel van zo’n 2,5 ton à 3 ton bij 70 km/u. Reden genoeg dus om als bestuurder en passagier altijd de gordel te dragen!