Raad van Europa in 6A

De ministers van 6A hielden vandaag een echte ‘Raad van Europa’.

Het onderwerp op de agenda was het wetsvoorstel: ‘Moeten frisdrankautomaten op scholen afgeschaft worden?’.

Elke minister vertegenwoordigde een ander land van de Europese Unie en bereidde het debat thuis voor.  Ze dachten na over voordelen en nadelen en namen voor zichzelf een besluit. Dit besluit verdedigden ze tijdens de ‘Europese Raad’ in de klas.

Al snel kwam er een waterval van ideeën:

  • We moeten water aantrekkelijker maken voor de leerlingen.
  • We gaan werken met herbruikbare bekers.
  • De bekers kunnen we kopen bij Ikea en vragen voor een speciale Europese korting op de aankoop.

Het wetsvoorstel om frisdrankautomaten af te schaffen werd (bijna) unaniem goedgekeurd.

Na de vergadering gingen de ministers in groepen van 5 aan de slag om een goed alternatief te bedenken voor frisdrank op school.