Pedagogische studiedag

vrijdag 8 februari is er de laatste pedagogische studiedag van dit jaar. Geen school dis voor de leerlingen, wel voor de juffen en meesters. De opvang is open, indien Ivan de opvang gebrui wil maken, moet u wel ten laatste donderdag inschrijven.