Info over de heropstart van de scholen en de opvang

Zoals jullie al gehoord hebben, zullen de scholen hun deuren gedeeltelijk heropenen vanaf 18 mei . Men mag proefdraaien op vrijdag 15 mei. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van onze werkwijze.

Dit zijn de gezamenlijke afspraken voor de 15 scholen van de Speling.

Alle katholieke basisscholen van Genk starten op vrijdag 15 mei met een aantal  leerlingen van het 6de lj.
Vanaf maandag 18 mei verwelkomen wij graag onze kinderen van het 1-2-6de lj. We hebben met al onze scholen besloten om elk van deze leerjaren een volume van 2 dagen aan te bieden. Dit om de maximale veiligheid van jullie kinderen te kunnen garanderen.
We kunnen de hele week een veilige omgeving garanderen voor kinderen van 1-2-6de omdat we gaan samenwerken met de buitenschoolse opvanginitiatieven en de stad. Dit houdt allicht in dat de kleuters en leerlingen van het 3-4-5de lj extern worden opgevangen. Om dit zorgzaam te kunnen voorbereiden, vragen wij jullie nu al de opvangvragen voor 18 tot en met 29 mei door te geven.
Voor onze school, Mater dei  kan dit  via directie@materdei-genk.be met vermelding van de naam van uw kind, de data dat opvang nodig is, begin- en einduur en uw telefoongegevens. Doe dit voor zaterdag 9-05 om 19 uur  De verdere praktische uitwerking wordt nog voorbereid. We houden jullie op de hoogte.

Indien uw kind ziek zou worden, blijft het thuis. Als uw kind ziek wordt op school (koorts hoger 37,5 graden, hoesten, andere ziektesymptomen), rekenen wij erop dat u uw kind zo snel als mogelijk komt afhalen.
Het is ook belangrijk dat u met uw kind op voorhand de nieuwe start bespreekt. We zullen uw zoon of dochter immers  ontvangen met een mondmasker.

Precieze info over de opstart van 1-2-en 3 krijgen jullie in je mailbox en leest u ook hier in een volgend bericht.