extra info opening kleuteronderwijs – extra leerjaren – opvang

Morgen start ons kleuteronderwijs, na bijna 3 maanden, opnieuw op en daar zijn we superblij mee! Ook de leerlingen van het 5de komen terug. Gezien de regels die we moeten volgen rond hygiëne ( handjes wassen, toiletjes delen) en rond het aanhouden van vaste bubbels om te eten, spelen… kan de helft van alle kleutertjes of kinderen van het 5de terug naar school. De juf liet jullie al weten wie we morgen verwachten en welke kleuters of 5de-klassers nog moeten wachten tot maandag. En vanaf maandag komen ook de leerlingen van het 3de en 4de om beurten terug.

De noodopvang voor kleuters en kinderen van ouders die beiden uit gaan werken of van alleenstaande ouders die moeten gaan werken, wordt vanaf morgen verzorgd door personeel van de stad, namelijk door juf Leen Houben en meester Ritchie Czyzyk. Die noodopvang vind je in een lokaal aan de sporthal, dus ouders die gebruik maken van die noodopvang, mogen hun kind(eren) via de Nieuwstraat en de Klokkuil naar de poort aan de speelplaats van Regina Mundi brengen. Daar worden ze tussen half 9 en 9, opgewacht door juf Leen. Kleuters of kinderen die al in de voorschoolse opvang zijn (die blijft in het gewone lokaal),worden naar de juiste plek gebracht.  U kan uw kind op dezelfde plek weer afhalen tussen 15 en 15.20 of uw kind wordt naar de naschoolse opvang gebracht.

Inschrijvingen voor de noodopvang, als die nog niet zijn gebeurd, kunnen zoals steeds via mail doorgeven worden aan directie@materdei-genk.be met vermelding van naam, dag(en) dat opvang nodig is en telefoongegevens van de ouders. Voor volgende week moet dat snel gebeuren, voor de week van 15 juni kan dat nog tot en met 12 juni.