info einde schooljaar

Beste ouders ,

We zijn aan het einde gekomen van een zeer merkwaardig schooljaar.  Maar voor de start van de vakantie hebben we  nog belangrijke info voor u.

Omwille van de Coronacrisis zijn er wijzigingen aan het schoolreglement:

wijziging 1 : aan het einde van dit jaar zijn er geen toetsen of examens, alle leerlingen krijgen een rapport met enkel attitudes en een woordelijke evaluatie door de juf of meester. Het zou namelijk niet eerlijk zijn de kinderen toetsen te laten maken voor een eindrapport na zo een lange periode van schoolsluiting. Dit zou voor de meesten lagere cijfers op hun rapport geven.De tijd die we normaal aan toetsen besteden, gaat nu helemaal naar verder inoefenen van de leerstof.
Alle kinderen gaan over naar het volgende leerjaar behalve die kinderen waar al voor de Coronacrisis gesprekken over zittenblijven met ouders waren geweest. 

wijziging 2 : het schooljaar eindigt niet voor iedereen op hetzelfde moment. Voor de kleuters en leerlingen die op dinsdag en vrijdag naar school komen , eindigt het schooljaar op vrijdag 26 juni. Tot die dag blijft de juf of meester gewoon les geven, in de namiddag is er tijd om afscheid te nemen en krijgen de kinderen van het lager hun rapport.
Voor de kleuters en leerlingen die op maandag en donderdag naar school komen, eindigt het schooljaar op maandag 29 juni. Ook hier is er nog les in de voormiddag ,  in de namiddag is er tijd om afscheid te nemen en worden er rapporten uitgedeeld. Voor onze zesdes is er een aparte regeling.

wijziging 3: Op dinsdag 30 juni is er dus geen school meer! Er is nog wel noodopvang voor werkende ouders tot 15 uur. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot en met donderdag 25 juni via directie@materdei-genk.be

Naar volgend schooljaar toe, gaan we ervan uit dat alle kinderen weer voltijds naar school kunnen. De openklasdag plannen we op donderdag 27 augustus tussen 16 en 17.30, dit vanzelfsprekend als Corona geen roet in het eten gooit. We houden u op de hoogte via onze website en onze Facebookpagina, ga daar dus regelmatig eens kijken.
En natuurlijk zullen we volgend schooljaar er weer staan om de eventuele achterstand, die er nog zou zijn door de lockdown , met ons hele team aan te pakken!

Een fijne, veilige zomer voor u allemaal!

team Mater Dei
directeur Marijke