alle kinderen welkom op 1 september!

Even nog wat info voor de start van het schooljaar. Covid blijft er immers voor zorgen dat alles toch wat anders dan anders zal verlopen.

 • Op 1 september brengt mama of papa  ( liefst slechts één ouder) hun kleuter naar de kleuterspeelplaats via de gewone groene poort. Mama of papa mag mee naar binnen stappen met een mondmasker op en de juf opzoeken . Als uw kleuter fijn bij de juf staat, neemt u afscheid en stapt door de andere poort  van de kleuterspeelplaats weer naar buiten.
  Let op : de kleuters van KD en KE, onze instappertjes, worden pas om 9 uur verwacht!!!! Zo kunnen zij heel rustig starten en als het echt moeilijk lukt, kan papa of mama ook even mee naar binnen…
 • Na school kan u uw kleuter ook aan de  bovenste poort van de kleuterspeelplaats afhalen, u kan dan niet naar binnen stappen maar de juf laat uw kleuter naar u toe stappen.
 • Kleuters die een broer of zus hebben in de lagere school, verzamelen samen met een leerkracht op de banken onder het afdak. Grote broer of zus haalt hen daar op en ze stappen dan samen  ofwel richting de kleuterspeelplaats  of u pikt hen op via de poort aan de Grotestraat. U mag daar naar binnen komen en wachten buiten de rode poort ( mondmasker dragen). Er is plaats genoeg om afstand te houden, u kan ook de speelplaats van Regina Mundi gebruiken om even te wachten.
 • Omwille van Covid eten de kleuters van KD en KE  in de klas tussen de middag. De andere kleuters eten in de eetzaal samen met hun juf. Maar we verkopen voorlopig geen drankjes meer . Iedereen moet dus zijn eigen drinkbus meebrengen , liefst gevuld met water . Zeker geen bruisende en/of suikerhoudende dranken meegeven….
 • De kinderen van de lagere school stappen op 1 september alleen de speelplaats op! U mag via de Grotestraat uw kind naar binnen laten komen of u komt zelf mee tot aan de rode poort ( met mondmasker) en daar neemt u afscheid. Denk ook aan het afstand houden ! Er is plaats genoeg op de beneden speelplaats van Regina Mundi.  Als u via Vlakveld komt , of via de Katteberg laat uw kind dan alleen  naar binnen stappen of ga mee ( met mondmasker) tot waar u de directeur ziet staan. Daar neemt u dan afscheid , altijd met aandacht voor het afstand houden.
 • Omwille van Covid, doen we ’s middags voorlopig nog even verder zoals vorig jaar , dat wil zeggen dat de kinderen van de lagere school in de eigen klas blijven eten. Dat brengt wel mee dat we geen drankjes meer verkopen en dat iedereen zijn eigen drinkbus moet meebrengen, liefst gevuld met water ! Natuurlijk kan uw kind ook nog tussen de middag thuis komen eten.
 • Na school kan u uw kind ophalen maar ook dan mogen de ouders niet de speelplaats op. U kan uw kind opwachten als u via de Grotestraat naar binnen komt , beneden op de speelplaats van Regina Mundi  ( mondmasker, afstand houden) of via de Katteberg of Klokkuil. U mag langs daar te voet uw kind tegemoet komen , altijd met mondmasker en afstand houden. Het is niet de bedoeling dat de ouders allemaal aan de rode poort gaan staan, want dan kunnen de kinderen niet naar buiten. Hou afstand en bekijk de aanduidingen die geschilderd staan op de grond. Spreek goed af met uw kind waar u het komt ophalen!
 • De toegang aan de Steeneikstraat is afgesloten, die kan niet meer gebruikt worden.
 • De opvang is weer gewoon open zoals voorheen, u hoeft hiervoor nu ook niet meer in te schrijven. Kinderen brengen en halen gebeurt daar ook met mondmasker en alleen in de hal zoals dat op het einde van vorig jaar ook al ging.

Ook al kunnen we elkaar minder ontmoeten, omdat u uw kleuter, uw zoon of dochter niet meer op de speelplaats kan komen halen, we maken er  toch samen er een boeiend schooljaar van ! Als u met iets zit, of u heeft een vraag, ….weet dat u  altijd de juf een mailtje kan sturen, de adressen vindt u op onze website www.materdei-genk.be  of dat u iets  in de agenda van uw zoon of dochter kan noteren. We gaan er weer samen voor!

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het Mater Dei team