Leerplicht vanaf 5 jaar

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar zijn 5-jarige kleuters leerplichtig. Dat wil zeggen dat ze naar school moeten komen. Ze moeten 290 halve dagen op school zijn dit schooljaar om naar het eerste leerjaar te mogen. Bovendien kan ook de toelage die u via het groeipakket ontvangt, teruggevraagd worden indien uw 5-jarige kleuter niet voldoende aanwezig is op school.
Dus, wat moet u nu doen?
1. U stuurt uw 5-jarige kleuter zoveel mogelijk elke dag naar school.
2. Zieke kinderen mogen niet naar school komen, als uw kind ziek is houdt u het dus thuis.
U hoeft geen ziektebriefje binnen te brengen, maar u moet de ziekte wel melden . Dat kan het makkelijkst via een mailtje naar de juf of een telefoontje naar het secretariaat. De mailadressen vindt u elders op deze website. Kijk in het menu bij klassen.
3. Is er een andere reden waarom uw kind niet op school is, dan moet u die ook melden want indien dit een gegronde reden is, ( een overlijden in de familie, de geboorte van een broertje of zusje, een staking van de bussen…) kunnen we deze afwezigheid rechtvaardigen en telt ze niet mee.
De beste voorbereiding voor het eerste leerjaar blijft uw kleuter elke dag naar school sturen. Heeft u om een of andere reden hierrond een probleem, meld het bij de juf of bij mij, na een afspraak bent u altijd welkom.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en een boeiend jaar!
Team kleuterleiding , directeur Marijke