overschakeling naar code oranje

Beste ouders,
Zoals u al weet schakelen de scholen over op code oranje, dit moet gebeuren uiterlijk voor de herfstvakantie. Mater Dei schakelt over vanaf maandag 26-10.
Wat betekent dat nu:

  • kinderen van de lagere school moeten in hun klasgroep eten. Dit gebeurt al zo vanaf 1 september, dus daar verandert niets.
  • ouders zijn niet meer toegelaten op school, behalve op afspraak en onder bepaalde voorwaarden. Breng uw kind dus op tijd, stap niet mee naar binnen moest u toch te laat zijn!   Wil u iets melden of heeft u een vraag, stuur een mail naar de klasleerkracht , het secretariaat  of de directie ( zie elders op deze site ), of  telefoneer naar het secretariaat). Moet u dringend iets nabrengen, stap enkel binnen via de deur aan het secretariaat, ontsmet uw handen en meldt u daar aan. Ga nooit rechtstreeks naar de klas!
  • de kleedkamers mogen we niet meer gebruiken. Laat uw kind uit de lagere school dus sportieve kleren aandoen op de dagen dat er turnen is, (zie ook de brief die de kinderen meekregen ) we gaan enkel nog de pantoffels laten aandoen maar niet meer omkleden.
  • uitstappen mogen niet meer doorgaan maar de zwemlessen  gaan wel gewoon verder.
  • oudercontacten verlopen zoveel mogelijk digitaal, we houden u op de hoogte over hoe we dit  organiseren. Kreeg u nu al een uitnodiging voor een gesprek, dan contacteren we u nog persoonlijk over hoe dit gaat verlopen.
  • En deze regel blijft  : Houd afstand en draag een mondmasker als u uw kind komt brengen of halen.

In naam van ons hele team heel hartelijk dank voor de samenwerking , alleen zo zullen we er in slagen ons onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen in deze vreemde tijden.

Directeur Marijke