opvang vanaf 1 september

Beste ouders

Op 1 september 2021 opent de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Genk-Centrum zijn deuren aan de Jaarbeurslaan 10 (naast de Limburghal). In samenwerking met stad Genk en de scholen van Genk-Centrum en Termien, zal de vzw BKO Genk Oost de buitenschoolse kinderopvang verzorgen. Onder de roepnaam de Apenstaart organiseert deze vzw al sinds september 2016 een centrale opvang in Genk-Oost (Bret-Gelieren). In het najaar zullen de kinderen van Genk-Centrum zelf de roepnaam van hun nieuwe opvang aan de Jaarbeurslaan kiezen.

Het nieuwe opvangsysteem zit als volgt in elkaar:

  • kinderen die niet langer dan 16u30 opvang nodig hebben (13u00 op woensdag) blijven in de ‘korte’ opvang op school, die de school zelf organiseert; de korte opvang hoeft niet gereserveerd te worden;
  • kinderen die langer dan 16u30 opvang (‘lange’ opvang’) nodig hebben (13u00 op woensdag) worden aan het schooleinde op school opgehaald en met de bus naar de opvang aan de Jaarbeurslaan gebracht; de centrale opvang sluit zijn deuren om 18u30;
  • vanuit de lange opvang kunnen de kinderen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van onder meer de Genkse Academies (zie gavoorkunst.be) of aan het eigen aanbod van de vzw BKO Genk (multimove, kleuteryoga, bakclub, meisjesvoetbal, huiswerkklas, …); de centrale opvang zorgt ervoor dat de kinderen naar de Academies gebracht worden en haalt hen indien nodig ook weer op;
  • kinderen die naar school gaan in Genk-Centrum, Termien of er wonen, kunnen ook in de centrale opvang terecht op schoolvrije dagen en vakantiedagen; de centrale opvang is dan doorlopend geopend van 07u00 tot 18u30;
  • de begeleiders van de centrale opvang verzorgen ’s ochtends vanaf 07u00 de opvang in de verschillende scholen (dus geen verplaatsing nodig van de centrale opvang naar de school);
  • ochtendopvang en opvang in de centrale opvang wordt op voorhand gereserveerd;
  • voor alle kinderen die vanaf 1 september gebruik willen maken van opvang – ook van de korte opvang op school – legt de centrale opvang een kinddossier aan en verzorgt ook de facturatie (ook van de korte opvang); al deze kinderen moeten dus bij de centrale opvang ingeschreven worden;
  • de opvang op school en in de centrale opvang kost evenveel; een overzicht van de tarieven is te vinden op deapenstaart.be, in afwachting van de eigen website van de nieuwe opvang.

Wie vragen heeft over de nieuwe buitenschoolse opvang, kind(eren) wil inschrijven of opvang wil reserveren voor het nieuwe schooljaar, kan een mailtje sturen naar de centrale opvang, voorlopig nog via de.apenstaart@telenet.be.