Bib bezoek Juni

Ons bibliotheek bezoek in Juni, was kort. We hebben enkel onze boeken van de klas terug ingeleverd. We hebben dit regelmatig gedaan het afgelopen schooljaar : boeken uitgeleend en nadien teruggebracht, net zoals het in de bibliotheek werkt. 

U kan nog steeds de bibliotheek bezoeken in de zomervakantie : woensdag om  uur wordt er telkens voorgelezen. Het belang van voorlezen kunnen en mogen we niet onderschatten. Voorlezen heeft verschillende positieve effecten op alle kinderen. Het draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter luisteren, trainen hun concentratievermogen èn hun fantasie. Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen heen. En dat hebben we nu allemaal heel hard nodig… Voorlezen is trouwens het leukste halfuurtje van de dag!